ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เครือข่ายโทรทัศน์ใหญ่ 5 แห่งในสหรัฐฯ ร่วมกับสำนักข่าว AP ร่วมแบ่งภาระค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Exit Polls ทำนายผลเลือกตั้งอเมริกัน


Exit Poll คือการสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออกมาจากคูหาเลือกตั้ง โดยการสอบถามข้อมูลนี้ จะไปสอบถามจากผู้ที่ไปใช้สิทธิ์จริงในขณะที่ออกมาจากคูหาเลือกตั้ง แต่เนื่องจากในปีนี้ เป็นปีที่หลายรัฐในสหรัฐอย่างน้อย 34 รัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนในรัฐของตนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนั้นกระบวนการทำ Exit Poll จึงรวมถึงการสุ่มสอบถามทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วย


รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ
XS
SM
MD
LG