ลิ้งค์เชื่อมต่อ

มีหลักฐานสนับสนุนเพิ่มขึ้นว่า การออกกำลังกายลดความเสี่ยงต่อความจำเสื่อม


มีหลักฐานสนับสนุนเพิ่มขึ้นว่า การออกกำลังกายลดความเสี่ยงต่อความจำเสื่อม

มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่า การออกกำลังกาย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อม ล่าสุดเป็นผลการศึกษาของนักวิจัยที่สถาบัน Sunnybrook และมหาวิทยาลัย Waterloo ในแคนาดารายหนึ่ง กับของ นักวิจัยในฝรั่งเศส ที่มูลนิธิสุขภาพที่กรุงปารีสอีกรายหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันวิจัยสุขภาพ Group Health Research Institute ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน กล่าวว่า ขณะที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยแน่ใจว่า การออกกำลังกายจะช่วยให้สุขภาพสมองดี โดยเฉพาะเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นนั้น ผลการวิจัยทั้งสองนี้ สนับสนุนหลักฐานที่ว่า กิจกรรมที่ต้องออกกำลัง ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมได้ และการที่การศึกษาวิจัยแต่ราย เป็นการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่ม และมีวิธีการตรวจวัดต่างกันไป จึงทำให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนความเกี่ยวโยงนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่า การออกกำลังกาย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อม ในการศึกษาวิจัยล่าสุดบางราย นักวิจัยอาศัยการตรวจวัดกิจกรรมการออกกำลังกายจริง ๆ โดยไม่อาศัยคำตอบจากความทรงจำ เพราะการหาข้อมูลโดยอาศัยรายงานของผู้ร่วมในการวิจัยเองจากการสอบถามอย่างที่ทำกันมา มักมีปัญหา ขณะที่ผู้ร่วมในการวิจัยมักจำไม่ค่อยได้ถี่ถ้วนว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างที่เป็นการออกกำลัง ทำบ่อย หรือทำเป็นเวลานานแค่ไหน หลายคนรายงานกิจกรรมบางอย่างมากกว่าอย่างอื่น เพราะมุ่งให้ความสนใจการออกกำลังแบบจริง ๆ จัง ๆ อย่าง การวิ่งจ๊อกกิ้ง ปั่นจักรยาน หรือเล่นเทนนิส แต่มองข้ามการออกกำลังเบา ๆ อย่างการเดินไกล ๆ นาน ๆ หรือการทำงานบางอย่างที่ต้องออกแรงในแต่ละวัน ซึ่งก็มีความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อมเช่นกัน

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ นักวิจัยที่สถาบัน Sunnybrook และมหาวิทยาลัย Waterloo ในแคนาดาจึงตรวจวัดโดยใช้น้ำชนิดพิเศษที่มีตัวแปรไอโซโทปของไฮโดรเจนและอ๊อกซิเจน ในการศึกษา 5 ปี นักวิจัยให้ผู้ร่วมการวิจัยดื่มน้ำชนิดพิเศษนี้ แล้วตรวจวัดตัวแปรเหล่านั้นในปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้คำนวณการใช้พลังงานของคนเหล่านั้นได้

ในการศึกษานี้ Laura Middleton นักวิจัยที่สถาบัน Sunnybrook ตรวจพบความเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างกิจกรรมที่ต้องออกกำลังกับความเสี่ยงต่อความจำเสื่อม โดยที่ผู้ที่ออกกำลังมาก มีความเสี่ยงลดลง 90 % เทียบกับผู้ที่ออกกำลังน้อย

รายงานผลการวิจัยนี้ ลงพิมพ์ออนไลน์ Archives of Internal Medicine ของสมาคมการแพทย์อเมริกัน American Medical Association

ส่วนการศึกษาอีกรายหนึ่ง นักวิจัยในฝรั่งเศส ที่มูลนิธิสุขภาพที่กรุงปารีส พบว่า การออกกำลังกายกับความจำเสื่อมมีความเกี่ยวโยงกันในการศึกษากลุ่มสตรีผู้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ อย่าง เป็นโรคอ้วน หรือ เบาหวาน ในการศึกษานี้ ผู้หญิงที่เดินเร็ว ๆ เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวัน มีความเสี่ยงลดลงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อม

นายแพทย์ Eric Larson ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันวิจัยสุขภาพ Group Health Research Institute ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน กล่าวว่า ขณะที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยแน่ใจว่า การออกกำลังกายจะช่วยให้สุขภาพสมองดี โดยเฉพาะเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นนั้น ผลการวิจัยทั้งสองนี้ สนับสนุนหลักฐานที่ว่า กิจกรรมที่ต้องออกกำลัง ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมได้ และการที่การศึกษาวิจัยแต่ราย เป็นการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่ม และมีวิธีการตรวจวัดต่างกันไป จึงทำให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนความเกี่ยวโยงนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG