ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยรักษากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาว


การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยรักษากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาว

ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอตั้งแต่ย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ สามารถมีกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวที่ไม่ค่อยออกกำลังกายได้

รายงานวิจัยชิ้นล่าสุดในสหรัฐที่เผยแพร่ต่อที่ประชุมประจำปีของ American College of Cardiology ที่นคร New Orleans เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาชี้ว่า ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอตั้งแต่ย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ สามารถมีกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวที่ไม่ค่อยออกกำลังกายได้

รายงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายสม่ำเสมอมาเป็นระยะเวลายาวนานชี้ให้เห็นว่า การออกกำลังการเป็นประจำจะช่วยรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหัวใจในวัยหนุ่มสาวไว้ได้ โดยรายงานพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ละเลยไม่ออกกำลังกายหรือเว้นช่วงไปนานๆหลายปี ความหนาแน่นหรือมวลกล้ามเนื้อหัวใจจะคลายตัวลงเรื่อยๆทุกๆ 10 ปี ในทางตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่มีประวัติการออกกำลังกายสม่ำเสมอ 6-7 ครั้งต่อสัปดาห์ตั้งแต่ช่วงย่างเข้าวัยผู้ใหญ่ นอกจากกล้ามเนื้อหัวใจจะไม่คลายตัวแล้วยังอาจมีมวลเพิ่มขึ้น จนอาจมีกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงกว่าคนวัย 25-34 ปีที่ไม่ค่อยออกกำลังกายได้

คุณหมอ Paul Bhella แห่งโรงพยาบาล John Peter Smith ในรัฐ Texas หนึ่งในคณะผู้จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่า สิ่งหนึ่งที่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้นก็คือความหนาแน่นหรือมวลกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อโครงร่างได้แก่กล้ามเนื้อลายที่ยึดติดกับกระดูกและกล้ามเนื้อหัวใจ แต่สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายประจำเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี นอกจากมวลของกล้ามเนื้อโครงร่างจะไม่ลดลงมากแล้ว กล้ามเนื้อหัวใจก็ยังคงแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาวอีกด้วย

รายงานวิจัยชิ้นนี้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 121 คนผู้ไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจ ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย 59 คน และเป็นผู้สูงอายุวัยเกิน 65 ปีทีออกกำลังกายเป็นประจำมานานกว่า 25 ปีอีก 62 คน จากนั้นนำกลุ่มตัวอย่างแยกเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายเลย กลุ่มที่ออกกำลังกาย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มที่ออกกำลังกาย 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และกลุ่มที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือ 6-7 ครั้งต่อสัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายน้อยหรือไม่ออกเลย มีมวลกล้ามเนื้อหัวใจลดลงเมื่อแก่ตัวลง แต่สำหรับกลุ่มอื่นที่ยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไร ก็ยิ่งมีมวลกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น

คุณหมอ Benjamin Levine หัวหน้าคณะผู้จัดทำรายงานระบุว่า ข้อมูลครั้งนี้สามารถนำมาใช้ในการกระตุ้นให้ผู้ใหญ่วัย 45-60 ปี ออกกำลังกายกันมากขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง เพื่อช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจล้มเหลวหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับหัวใจในระยะยาว รายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่า นอกจากช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่ว่ามาแล้ว การออกกำลังกายสม่ำเสมอยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมาก เช่น เพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้ร่างกายสีนดาปออก็ซิเจนได้ดีขึ้น เพิ่มกำลังวังชาให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นานขึ้น ลดความดันเลือด เพิ่มสมดุลและความยืดหยุ่น ลดไขมัน ความความเครียด ลดอาการนอนไม่หลับและอีกมากมาย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG