ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คำสั่งพิเศษของฝ่ายบริหาร กับ ระบบการแบ่งแยกอำนาจ


แม้ประธานาธิบดีสหรัฐฯจะสามารถลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารหรือ Executive Orders ในการบริหารงานของรัฐบาลได้แต่จะถูกจำกัดอยู่ภายใต้ระบบการแบ่งแยกอำนาจการปกครอง ที่ฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติสามารถถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารในระบบที่เรียกว่าChecks and Balancesซึ่งเป็นจุดเด่นของการเมืองสหรัฐฯ

XS
SM
MD
LG