ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นำประเทศในยุโรปสนับสนุนเงินยูโรอย่างเต็มที่


ผู้นำประเทศในยุโรปสนับสนุนเงินยูโรอย่างเต็มที่

ผู้นำรัฐบาลของเยอรมันนีและของฝรั่งเศส กล่าวว่า จะต้องเสริมความเข้มแข็งให้เงินยูโรในปี พ.ศ. 2554 นี้ เพื่อความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในยุโรป ในปีที่ผ่านมา เงินยูโรถูกกระทบกระเทือน เนื่องจากเศรษฐกิจของบางประเทศในยุโรปคลอนแคลน รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นถูกกดดันให้ต้องใช้มาตรการประหยัด ซึ่งส่งผลถึงประชาชน และประชาชนตอบโต้ด้วยการชุมนุมประท้วงและผละงาน นักวิเคราะห์ในกรุงลอนดอนเชื่อว่า จะมีการฟื้นตัวทั่วโลกในปีนี้ ซึ่งจะช่วยเงินยูโร เขาเห็นว่า การขยายตัวเติบโตโดยทั่วไปในเศรษฐกิจโลก จะดึงเศรษฐกิจอื่นๆ ตามไปด้วย แม้กระทั่งเศรษฐกิจที่อ่อนแอที่สุดก็ตาม แต่ความตึงเครียดจะยังไม่หมดไปเพราะปัญหาหนี้สินจะยังคงอยู่

เงินยูโร เป็นเงินตราที่ประเทศในยุโรป 17 ประเทศใช้ร่วมกัน เอสโทเนียซึ่งเคยอยู่ในอดีตสหภาพโซเวียตเข้าร่วมใช้เป็นประเทศล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม

นายกรัฐมนตรีของเยอรมันนี Angela Merkel และ ประธานาธิบดี Nicolas Sarkozy ของฝรั่งเศส ต่างแถลงสนับสนุนเงินยูโร นายกรัฐมนตรีของเยอรมันนีปราศรัยในวาระขึ้นปีใหม่ว่า ยุโรปที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหลักประกันสันติภาพและเสรีภาพ และเงินยูโรเป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งไพบูลย์ในยุโรป ประธานาธิบดี Nicolas Sarkozy ของฝรั่งเศสก็แถลงทำนองเดียวกันและกล่าวว่า เงินยูโรจะคงอยู่ต่อไป แต่เงินยูโรถูกกระทบกระเทือนเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่หลายประเทศในเขตใช้เงินยูโรมีปัญหาหนี้สินและขาดดุลงบประมาณล้นพ้น กรีซและไอร์แลนด์ต้องรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศเพื่อกอบกู้ฐานะทางการเงินและเห็นกันว่า อีกหลายประเทศอาจต้องทำอย่างเดียวกัน รวมทั้ง สเปน ปอร์ตุเกส อิตาลี และอาจมีเบลเยี่ยมด้วย

หลายประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการประหยัด ลดการบริการประชาชนในด้านต่างๆ และการใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งทำให้มีการชุมนุมประท้วงและการผละงานทั่วยุโรป ซึ่งอาจลุกลามมาถึงปีนี้ Michael Hewson นักวิเคราะห์ตลาดที่บริษัท CMC Markets ในกรุงลอนดอนกล่าวว่า รัฐบาลประเทศต่างๆ ในยุโรปต้องรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าว โดยพยายามลดการใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ประชาชนมีความพอใจด้วย

เศรษฐกิจที่อ่อนแอลงของประเทศในยุโรปเป็นเรื่องสำคัญที่หารือกันในการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม บรรดาผู้นำประเทศในสหภาพยุโรปเห็นพ้องกันที่จะเปลี่ยนสนธิสัญญาที่ควบคุมกลุ่มประเทศนี้และจัดตั้งกลไลถาวรในการจัดการกับปัญหาหนี้สินของแต่ละประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในอีก 3 ปี Michael Hewson กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่ทำให้ปัญหาหมดไป และภาระหนี้สินก็จะมีอยู่ต่อไปในปีใหม่นี้

Hamish McRae ผู้เขียนบทความให้หนังสือพิมพ์ The Independent ในกรุงลอนดอนเชื่อว่า จะมีการฟื้นตัวทั่วโลกในปีนี้ ซึ่งจะช่วยเงินยูโร เขาเห็นว่า การขยายตัวเติบโตโดยทั่วไปในเศรษฐกิจโลก จะดึงเศรษฐกิจอื่นๆ ตามไปด้วย แม้กระทั่งเศรษฐกิจที่อ่อนแอที่สุดก็ตาม แต่ความตึงเครียดจะยังไม่หมดไปเพราะปัญหาหนี้สินจะยังคงอยู่

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เห็นว่า เงินยูโร จะยังคงอยู่ต่อไปหากมีความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในเขตใช้เงินยูโร ตอนนี้ บรรดาผู้นำในยุโรปมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแนวทัศนะที่ว่า เงินยูโรที่ใช้ร่วมกันหลายประเทศนี้ มีความสำคัญยิ่งยวดต่อผลประโยชน์ของประเทศเหล่านี้

อังกฤษไม่ได้ร่วมใช้เงินยูโร แต่ก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกอบกู้ฐานะประเทศที่มีปัญหา นักศึกษาอังกฤษคัดค้านมาตรการประหยัด ประชาชนในอังกฤษและในประเทศต่างๆ ทั่วยุโรป มีแผนการจะชุมนุมประท้วงอีกในปีนี้

บรรดานักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า บรรดาผู้นำในยุโรปจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และทำให้เงินยูโรมีเสถียรภาพ ทางหนึ่งคือการออกพันธบัตรยูโรเพื่อกระจายความเสี่ยง แต่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งอย่างฝรั่งเศสและเยอรมันนีคัดค้าน ประชาชนเยอรมันยังต้องรับภาระหนักในการกลับมารวมเป็นประเทศเดียว และในการช่วยเหลือกอบกู้ฐานะของประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนแอในยุโรป

เยอรมันนีเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรป และในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจที่แข็งแรงที่สุดในยุโรป เยอรมันนีน่าจะมีเสียงสำคัญในเรื่องอนาคตของเงินยูโร

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG