ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิกฤติการณ์ด้านคนเข้าเมืองและการเงินกำลังก่อให้เกิดความวิตกและสงสัยในอนาคตของเขต Schengen ที่ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางข้ามแดนในยุโรป


วิกฤติการณ์ด้านคนเข้าเมืองและการเงินกำลังก่อให้เกิดความวิตกและสงสัยในอนาคตของเขต Schengen ที่ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางข้ามแดนในยุโรป
วิกฤติการณ์ด้านคนเข้าเมืองและการเงินกำลังก่อให้เกิดความวิตกและสงสัยในอนาคตของเขต Schengen ที่ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางข้ามแดนในยุโรป

ขณะที่ยุโรปกำลังพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมวิกฤติการณ์ด้านการเงินในเขตที่ใช้เงินยูโร ความพยายามอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของยุโรปคือเขตการเดินทางที่ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศสสมาชิกในยุโรป กำลังประสบปัญหา ความวิตกเรื่องคนเข้าเมืองผิดกฏหมาย ความหละหลวมในการควบคุมที่พรมแดน คอรัปชั่น และความเป็นอธิปไตย กำลังบ่อนทำลายโครงการดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า จำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเขต Schengen และจัดตั้งระบบตรวจตราที่พรมแดนให้รัดกุมกว่าเดิม เพราะหากเขตดังกล่าวล้ม จะยังผลเสียหายร้ายแรงต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของยุโรป

XS
SM
MD
LG