ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์พบวิธีระงับการเจริญเติบโตของแซลล์มะเร็งชนิดที่ลุกลามรวดเร็ว และหวังจะนำมาใช้ควบกับเคมีบำบัดเพื่อกำจัดเนื้อร้าย


นักวิทยาศาสตร์สามารถระงับการเจริญเติบโตของแซลล์มะเร็งชนิดที่ลุกลามรวดเร็ว โดยการทำให้โปรทีน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ether lipid หมดสภาพการทำงาน โปรทีนที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลของไขมัน ซึ่งรวมถึงคอเลสเตอรัลด้วย และนักวิจัยหวังว่าจะนำวิธีดังกล่าวมาใช้ควบกับการทำเคมีบำบัดเพื่อใช้กำจัดมะเร็งเนื้อร้ายได้บางชนิด

นักวิจัย Daniel Nomuraที่มหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Berkeley แปลงแซลล์ผิวหนังให้เป็นแซลล์มะเร็งในจานเพาะเชื้อ จากนั้นทำให้ enzyme AGPS หมดสภาพการทำงาน enzyme AGPS เป็น enzyme สำคัญในการสร้างโปรทีน ether lipid

จากนั้น นักวิจัยฉีดเชื้อแซลล์ผิวหนังที่เป็นมะเร็งที่เพาะไว้ และแซลล์มะเร็งเต้านมที่ลุกลามเร็วให้หนูในห้องทดลอง ผลก็คือหนูเป็นมะเร็งอย่างรวดเร็ว แต่เพราะว่านักวิจัยได้ทำให้ enzyme AGPS หมดสภาพการทำงาน แซลล์มะเร็งในหนูจึงไม่เติบโตและไม่ลุกลามออกไป

นักวิจัย Daniel Nomura บอกว่า มะเร็งในจานเพาะเชื้อยังแพร่ตัวออกไปได้ แต่สามารถระงับการเติบโตในหนูได้

นักวิจัยผู้นี้กล่าวว่า ผู้ที่ทำงานวิจัยโรคมะเร็งรู้มาเป็นเวลานานแล้วว่า โปรทีน ether lipid มีบทบาทในการทำให้มะเร็งเติบโตได้ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีที่โมเลกุลของไขมันช่วยให้มะเร็งลุกลามไปได้

ตามปกติ โปรทีน ether lipid จะอยู่ในเนื้อเยื่อของแซลล์ และในเนื้องอกที่ลุกลามเร็ว จะมีระดับของ ether lipid สูง เพราะเนื้องอกอาศัยโมเลกุลของไขมันในการเจริญเติบโต

Daniel Nomura บอกว่าในเนื้องอกที่ไม่เป็นเนื้อร้ายก็มีโปรทีน ether lipid นี้อยู่ด้วย แต่มีอยู่ในระดับต่ำ และเขาหวังว่า การทำให้ enzyme AGPS หมดสภาพการทำงาน จะป้องกันไม่ให้เนื้องอกกลายเป็นเนื้อร้ายได้

ขณะนี้ นักวิจัยกำลังพยายามพัฒนายาที่มุ่งเป้าไปที่ enzyme AGPS และหวังว่าเมื่อใช้ควบกับการทำเคมีบำบัด จะช่วยให้รักษามะเร็งที่รักษาได้ยากหลายชนิด

นักวิจัยผู้นี้กล่าวไว้ด้วยว่า การปิดกั้นการทำงานของ enzyme AGPS จะไม่บำบัดรักษามะเร็งได้ทุกชนิด แต่เชื่อว่าจะเป็นวิธีรักษามะเร็งที่ได้ผลมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับการทำเคมีบำบัด

บทความเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences
XS
SM
MD
LG