ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่พอใจอย่างยิ่งที่การก่อสร้างเขื่อนไชยะบุรีในลาวเริ่มขึ้นก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ


นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่พอใจอย่างยิ่งที่การก่อสร้างเขื่อนไชยะบุรีในลาวเริ่มขึ้นก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ

นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นไม่พอใจอย่างยิ่งเมื่อมีรายงานสื่อมวลชนไทยที่ว่าการก่อสร้างเขื่อนไชยะบุรีในลาวเริ่มขึ้นก่อนที่คณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงจะประกาศการอนุมัติอย่างเป็นทางการ นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์ต้องการให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ตลอดจนสัตว์และพืชนานาพันธุ์ในบริเวณนั้น

นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นไม่พอใจอย่างยิ่งเมื่อมีรายงานสื่อมวลชนไทยที่ว่าการก่อสร้างเขื่อนไชยะบุรีในลาวเริ่มขึ้นก่อนที่คณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงจะประกาศการอนุมัติอย่างเป็นทางการ นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์ต้องการให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ตลอดจนสัตว์และพืชนานาพันธุ์ในบริเวณนั้น

Ame Trandem แห่งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม International Rivers กล่าวว่า การทำงานประเมินผลต้องใช้เวลาซึ่งจะต้องเลื่อนการก่อสร้างออกไป เธอกล่าวว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่า ผลกระทบเสียหายจากการสร้างเขื่อนนั้นมีมากกว่าผลประโยชน์เป็นอย่างมาก และการประเมินการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงเสนอแนะว่า การสร้างเขื่อนตามลำแม่น้ำโขงควรเลื่อนออกไปราว 10 ปี

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การสร้างเขื่อนไชยะบุรีขึ้นมา จะมีผลกระทบเสียหายต่อระบบนิเวศและการไหลของแม่น้ำโขง รัฐบาลเวียดนามก็แสดงความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบที่เขื่อนนี้จะมีต่อพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งมีการเพาะปลูกข้าว ประชาชนราว 2,000 คนต้องโยกย้ายออกจากถิ่นฐานทำกิน และ อีกราว 200,000 คนจะถูกกระทบกระเทือนทางอ้อม

เพียรพร ดีเทศน์ แห่ง International Rivers ตั้งคำถามว่า ควรจะชดเชยชาวไร่ชาวนาในบริเวณนั้นให้เหมาะสมได้อย่างไร และ ทำอย่างไรจะทำให้มีการรับฟังเสียงของประชาชนเหล่านั้น

ตามแผนการนั้น จะมีการสร้างเขื่อนราว 10 เขื่อนตามลำแม่น้ำโขงตอนล่าง นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่า หากมีการก่อสร้างตามแผนการนั้น ประชาชนราว 40 ล้านคน และระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตหลากหลายในภูมิภาคนั้นจะถูกกระทบกระเทือน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG