ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาปลาที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เพื่อหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทมนุษย์


ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าลักษณะของกระแสไฟฟ้าในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นระบบประสาทของคนไม่ต่างจากของปลาชนิดนี้

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย McGill ที่ประเทศแคนนาดา ศึกษาปลาที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เพื่อหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าลักษณะของกระแสไฟฟ้าในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นระบบประสาทของคนไม่ต่างจากของปลาเหล่านี้ จะต่างกันก็ตรงที่คนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าในลักษณะที่เป็นปฏิกริยาตอบรับได้

การที่ปลาชนิดดังกล่าวผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างชนิดไม่มีวันหยุด ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษารูปแบบของการตอบรับสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมและสร้างไฟฟ้าได้อย่างใกล้ชิด

นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังสามารถนำรูปแบบของกระแสไฟฟ้าที่ปลาชนิดนี้ผลิตได้มาสร้างเลียนแบบเพื่อการทดลองอีกด้วย

การศึกษาเรื่องปลาไฟฟ้า (electric fish) ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย McGill ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Journal of Experimental Biology ฉบับเดือนมิถุนายน

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Rosanne Skirble /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG