ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ตัวแทนคณะคนไทยที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและความสัมพันธ์ประเทศอาเซียน


ASEAN

สัมภาษณ์คุณ ศุรางค์ จิระรัตนวรรณะ ตัวแทนคณะคนไทยที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและส่งเสริมความสัมพันธ์ประเทศอาเซียน ที่ชื่อว่าโครงการ Southeast Asian Youth Leadership Program

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการสามสัปดาห์ในสหรัฐนี้ส่วนมากเป็นผู้สนใจในการทำกิจกรรม และภาษาอังกฤษดี แต่ผู้จัดไม่เน้นเรื่องเกรดเป็นเกณฑ์คัดเลือกสำคัญที่สุด

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย รัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG