ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเริ่มรักษาเอชไววีแต่เนิ่นๆช่วยลดระยะเวลาการทานยาต้านไวรัสในระยะยาว


การศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าคนที่ติดเพิ่งติดเชื้อไวรัสเอชไอวีควรได้รับยาต้านไวรัสทันทีแทนที่จะรอจนกว่าจะเริ่มแสดงอาการ ซึ่งเป็นวิธีรักษาในปัจจุบัน

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีส่วนมากไม่ได้รับการรักษาทันทีหลังจากติดเชื้อ ขั้นตอนปกติที่ใช้กันในปัจจุบันคือต้องรอจนกว่าระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอจนถึงระดับหนึ่งหรือเมื่อเริ่มแสดงอาการป่วย

แต่ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมตั้งข้อสงสัยว่าการเริ่มรับประทานยาต้านไวรัสติดต่อกันนานช่วงระยะเวลาหนึ่งทันทีที่พบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะช่วยเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงแต่แรกเริ่มในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส

เพื่อทดสอบข้อสงสัยนี้ ทีมวิจัยได้รับสมัครผู้ที่เพิ่งตรวจเลือดพบเชื้อเอชไอวีจำนวน 168 คนเพื่อร่วมในโครงการทดลองรักษา โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกได้รับยาต้านไวรัสนาน 24 สัปดาห์ กลุ่มที่สองได้รับยาต้านไวรัสนาน 60 สัปดาห์ กลุ่มที่สามไม่ได้รับยา ซึ่งเป็นมาตราฐานการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน

คุณมาร์ลอส กริสเซ็น หนึ่งในนักวิจัยกล่าวว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านวรัสทันทีที่รู้ว่าติดเชื้อเกิดอาการข้างเคียงจากผลของยาน้อยมาก

คุณมาร์ลอส กริสเซ็น นักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า ยาต้านไวรัสแทบไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาก่อนเกิดอาการป่วย ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษาทันที

ส่วนกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มที่สาม ทีมนักวิจัยรอจนกว่าจะถึงเวลารักษาตามมาตราฐานในปัจจุบัน คือต้องรอจนกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลงจนถึงระดับอันตราย หรือ จนกว่าเริ่มแสดงอาการป่วย ผู้ป่วยกลุ่มที่สามนี้ ต้องเริ่มรับประทานยาต้านไวรัสแปดเดือนหลังจากกลุ่มที่หนึ่งและสอง

นักวิจัยพบว่าผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสทันทีหลังติดเชื้อ จะคงมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อไปชลอการกลับไปรับประทานยาต้านไวรัสรอบใหม่ได้นานถึง 1 ปีและ 2ปีครึ่ง หลังจากการรักษารอบแรก

คุณยาน พรินส์ นักวิจัยอีกคนหนึ่งกล่าวว่า การรับประทานยาต้านไวรัสเสียแต่เนิ่นหลังการติดเชื้อช่วยควบคุมปริมาณไวรัสเอชไอวีในร่างกายผู้ป่วยไม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

คุณยาน พรินส์ นักวิจัย กล่าวว่า การทดลองรักษานี้พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีืที่ั้ได้รับยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สามารถต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีได้ดี มีปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดต่ำกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ นักวิจัยสรุปว่า การรักษาเอชไอวีแต่เนิ่นๆคุ้มค่ามากกว่าเพราะช่วยประหยัดระยะเวลาในการรับประทานยาลง เนื่องจากยาต้านไวรัสมีราคาแพง

XS
SM
MD
LG