ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การตรวจ CT Scan พบมะเร็งปอดแต่ระยะเริ่มแรกเพิ่มอัตราโอกาสการอยู่รอด


การตรวจ CT Scan พบมะเร็งปอดแต่ระยะเริ่มแรกเพิ่มอัตราโอกาสการอยู่รอด
การตรวจ CT Scan พบมะเร็งปอดแต่ระยะเริ่มแรกเพิ่มอัตราโอกาสการอยู่รอด

การศึกษาใหม่ของสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐพบว่า การตรวจ CT Scan จะช่วยให้ตรวจมะเร็งปอดแต่เนิ่น ๆ สำหรับผู้สูบบุหรี่จัดและที่เคยสูบ และจะช่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

XS
SM
MD
LG