ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมประจำปีของสหประชาชาติเรื่องสภาพภูมิอากาศเริ่มในวันศุกร์ มีเรื่องพิธีสารเกียวโตที่กำลังจะหมดอายุเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญ


การประชุมประจำปีของสหประชาชาติเรื่องสภาพภูมิอากาศเริ่มในวันศุกร์ มีเรื่องพิธีสารเกียวโตที่กำลังจะหมดอายุเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญ

ผู้แทนจากเกือบ 200 ประเทศกำลังอยู่ที่เมืองเดอร์บันในแอฟริกาใต้ เพื่อร่วมการประชุมประจำปีของสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 17 ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ เรื่องเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งในการประชุม 12 วันครั้งนี้ คือ เรื่องพิธีสารเกียวโตที่กำลังจะหมดอายุ ขณะที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องจัดการกับปัญหานี้ แต่ยังมีความเห็นขัดแยงกันมากในเรื่องวิธีการ ทุกฝ่ายกำลังเพ่งเล็งสหรัฐกับจีน สองประเทศใหญ่ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

การประชุมประจำปีของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 17 ที่เรียกว่า Conference of Parties หรือ COP17 จะเริ่มในวันจันทร์ เรื่องเร่งด่วนสำคัญในการประชุม 12 วันที่เมืองเดอร์บัน ในแอฟริกาใต้ คือ จะทำอย่างไรกับพิธีสารเกียวโตที่กำลังจะหมดอายุ


พิธีสารเกียวโต มีขึ้นในการประชุมที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2520 เป็นสนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันทางกฏหมายระหว่างประเทศในการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลงให้ต่ำกว่าระดับเมื่อ 30 ปีก่อน 5 %

ข้อตกลงนี้กำหนดกลไกที่บรรดาประเทศอุตสาหกรรมร่ำรวยจะชดเชยการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาไว้ด้วย การหารือเรื่องการต่ออายุพิธีสารเกียวโตกำลังจะหมดอายุลง จึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมที่กรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ค และที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโกเมื่อปีที่แล้ว ประเทศต่าง ๆ ตกลงเห็นพ้องกันเกี่ยวกับวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมพลังงานสะอาด รวมทั้งการให้ทุน 100,000 ล้านดอลล่าร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาและการจำกัดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีข้อผูกมัด

นักวิทยาศาสตร์เห็นกันว่า ก๊าซต่าง ๆ ที่ทำให้โลกเกิดสภาพแบบในเรือนกระจกปลูกพืช เป็นสาเหตุสำคัญของสภาพโลกร้อน และโลกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมใหญ่ ภาวะแห้งแล้งรุนแรง และสูญเสียระบบชีวิตที่สำคัญยิ่งยวด ทุกฝ่ายจึงหันมามุ่งมองที่สหรัฐและจีน สองประเทศใหญ่ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

กลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้วมและองค์การหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐบาล จะส่งผู้สังเกตการณ์ร่วมการประชุมรวมหลายพันคน ตามรายงานของสหประชาชาตินั้น เมื่อปีที่แล้ว มีคนไปร่วมการประชุมที่กรุงโคเป็นฮาเกนมากกว่า 24,000 คน รวมทั้งคนในวงการสื่อมวลชนมากกว่า 3,000 คน

XS
SM
MD
LG