ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ยาที่ใช้กำจัดเชื้อพยาธิที่ทำให้เป็นโรคตาบอดและเท้าช้างเนื่องจากถูกยุงกัดในแอฟริกา และยากำจัดเหาได้ใช้ผลในการต่อต้านมาลาเรีย


ยาที่ใช้กำจัดเชื้อพยาธิที่ทำให้เป็นโรคตาบอดและเท้าช้างเนื่องจากถูกยุงกัดในแอฟริกา และยากำจัดเหาได้ใช้ผลในการต่อต้านมาลาเรีย

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Colorado State พบว่า ยาที่ใช้กำจัดเชื้อพยาธิ์ที่ทำให้เป็นโรคตาบอดและเท้าช้างเนื่องจากถูกยุงกัดในแอฟริกา และยากำจัดเหา ใช้ได้ผลในการต่อต้านมาลาเรีย จากการศึกษาวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับการถ่ายทอดเชื้อโรคที่ทำให้เป็นไข้จับสั่นหรือมาลาเรียในหมู่บ้านหลายแห่งในเซเนกัล นักวิจัยพบว่า ยา Ivermectin ที่ใช้ในการบำบัดโรค 2 โรคที่เป็นกันมากในแอฟริกาเนื่องจากเชื้อโรคที่มียุงและแมลงวันดำที่แพร่พันธุ์ตามแม่น้ำลำธารเป็นพาหะ คือ โรคตาบอดที่เรียกว่า River Blindness กับโรคเท้าช้างนั้น มีคุณสมบัติในการฆ่าแมลงด้วย

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Colorado State พบว่า ยาที่ใช้กำจัดเชื้อพยาธิที่ทำให้เป็นโรคตาบอดและเท้าช้างเนื่องจากถูกยุงกัดในแอฟริกา และยากำจัดเหา ใช้ได้ผลในการต่อต้านมาลาเรีย จากการศึกษาวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับการถ่ายทอดเชื้อโรคที่ทำให้เป็นไข้จับสั่นหรือมาลาเรียในเซเนกัล นักวิจัยพบว่า ยา Ivermectin ที่ใช้ในการบำบัดโรค 2 โรคที่เป็นกันมากในแอฟริกาเนื่องจากเชื้อโรคที่มียุงและแมลงวันดำที่แพร่พันธุ์ตามแม่น้ำลำธารเป็นพาหะ คือ โรคตาบอดที่เรียกว่า River Blindness กับโรคเท้าช้างนั้น มีคุณสมบัติในการฆ่าแมลงด้วย

Brian Foy นักวิจัยที่ Colorado State University ผู้ทำงานในโครงการควบคุมโรคมาลาเรียและเพื่อนร่วมงาน พบว่า ยุงสามารถถูกกำจัดได้เมื่อเมื่อมากัดและดูดเลือดคนเรา โดยที่คนคนนั้นมีสารบางอย่างอยู่ในเลือดที่ทำให้ยุงตายได้

Brian Foy นักวิจัยพบว่า ยาราคาถูกและมีความสำคัญในการใช้ควบคุมพยาธิต่าง ๆ และในการกำจัดเหานั้น มีศักยภาพในการควบคุมโรคมาลาเรียด้วย

ในการศึกษานั้น นักวิจัยสังเกตเห็นว่า หลังจากการให้ยา Ivermectin แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านหลายแห่งในเซเนกัล 1 ครั้ง ปรากฏว่ายุงที่เป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียและโรคอื่น ๆ ลดจำนวนลง 79 % แต่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านไม่ได้รับยานี้ จำนวนยุงเพิ่มขึ้นถึง 246 % นักวิจัยพบว่า ยาดังกล่าวหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดของผู้ได้รับยา ทำให้ยุงที่มากัดตายไป

การให้ยาแก่ชาวบ้านนั้น ทำกันปีละครั้งในหลายประเทศแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในการต่อสู้กับเชื้อโรคและพยาธิต่าง ๆ นักวิจัยกล่าวว่า หากมีการให้ยานี้บ่อยขึ้น ก็อาจมีประโยชน์ทั้งในการต่อต้านมาลาเรียและโรคพยาธิอื่น ๆ รวมทั้งที่โรคที่ถ่ายทอดด้วยการติดเชื้อมาจากดิน อย่าง พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอีกหลายอย่างด้วย

Peter Hotez นายกสมาคมโรคเขตร้อน American Society for Tropical and Hygiene กล่าวว่า งานวิจัยของ Brian Foy เป็นความก้าวหน้าใหม่ในการพิสูจน์สิ่งที่นักวิจัยสงสัยกันมานานแล้วที่ว่า ยาที่ใช้ต่อสู้กับโรคเขตร้อนที่ถูกมองข้ามนี้ มีประโยชน์ด้านสุขภาพที่เป็นส่วนเสริมสำคัญ ซึ่งจะเปิดช่องทางสำหรับการพบยาใหม่ ๆ โดยเฉพาะสำหรับการต่อสู้กับโรคนี้ ซึ่งอาจเป็นยาที่สามารถหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้นและสามารถกำจัดเชื้อมาลาเรียได้โดยเฉพาะ

ในแต่ละปี มาลาเรียคร่าชีวิตคนเกือบ 800,000 ตนทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญยา Ivermectin จะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับคลังยาต่อต้านมาลาเรีย ยาฆ่าแมลง และต่อไปอาจนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการกำจัดมาลาเรียให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร

นอกจากนั้น Brian Foy นักวิจัยที่ Colorado State University กล่าวว่า การกำจัดยุงขณะที่ยุงกัดผู้หนึ่งผู้ใดนั้น มีข้อดีหลายอย่าง ซึ่งนอกจากจะทำให้สารพิษเข้าถึงเชื้อโรคในตัวยุงได้โดยตรงแล้ว ยังไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมสกปรกเป็นพิษเนื่องจากการพ่นยาฆ่าแมลงด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG