ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยศึกษากระบวนการทางสมองของสุนัขที่สะท้อนการรับรู้ด้านอารมณ์ ซึ่งปรากฏว่าคล้ายกับของมนุษย์มาก


นักวิจัยศึกษากระบวนการทางสมองของสุนัขที่สะท้อนการรับรู้ด้านอารมณ์ซึ่งคล้ายกับของมนุษย์มาก

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ELTE ที่ประเทศฮังการี ใช้เครื่องมือแพทย์สแกนการทำงานของสมองสุนัขในขณะที่ระบบประสาทตอบรับกับสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสมองมนุษย์

ปรากฏว่าพบปฏิกิริยาการรับรู้ภายในสมองที่คล้ายคลึงกับคนมาก ในการทดลองนี้นักวิจัยศึกษาสมองของสุนัขที่ตอบรับกับสัญญาณ เช่น เสียงบ่น เสียงร้องไห้ และเสียงหัวเราะ เป็นต้น

การทดลองนี้เป็นครั้งแรกที่ มีการศึกษาเปรียบเทียบสมองของสัตว์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ใกล้เคียงมนุษย์กับของคนหรือลิงเป็นครั้งแรกในการทดลองเดียวกัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงน่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการค้นคว้าด้านนี้ในอนาคต

เนื่องจากพอสรุปได้ว่าสุนัขสามารถรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ได้ นักวิจัยที่ประเทศฮังการีจึงเห็นว่าสุนัขควรได้รับการปฏิบัติเยี่ยงเพื่อนที่แท้จริงของคน ไม่ใช่เป็นแค่เพียงสัตว์ธรรมดาเท่านั้น

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย George Putic/Rattaphol Onsanit
XS
SM
MD
LG