ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการศึกษาใหม่แสดงว่าผู้หญิงรายงานเรื่องความเจ็บปวดมากกว่าเพศชาย


ผลการศึกษาใหม่แสดงว่าผู้หญิงรายงานเรื่องความเจ็บปวดมากกว่าเพศชาย
ผลการศึกษาใหม่แสดงว่าผู้หญิงรายงานเรื่องความเจ็บปวดมากกว่าเพศชาย

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford ศึกษาบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วยกว่า 72,000 คนและพบว่า ผู้หญิงรายงานความรู้สึกว่าเจ็บปวดมากกว่าผู้ชายราว 20 % โดยในบรรดาความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 47 ประเภทนั้น ผู้หญิงรายงานว่ารู้สึกเจ็บปวดมากกว่าผู้ชายใน 14 ประเภทด้วยกัน โดยคนไข้ได้รับการขอให้ประเมินค่าความเจ็บปวดจากระดับ 0 - 10 ซึ่ง 0 หมายถึงไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย และ 10 คือเจ็บปวดมากที่สุดเท่าที่จะคาดคิดได้ และความแตกต่างในการรายงานเรื่องความเจ็บปวดระหว่างเพศหญิงและชายที่เห็นได้ชัดนั้นเป็นในเรื่องการปวดข้อและกระดูก ปัญหาระบบการหายใจ และปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าความแตกต่างในการรายงานเรื่องความเจ็บปวดระหว่างสองเพศนี้ อาจมาจากการทำงานที่แตกต่างกันของยาในผู้ป่วยเพศหญิงและชาย หรืออาจมาจากการที่ผู้หญิงเต็มใจมากกว่าที่จะรายงานเรื่องระดับความเจ็บปวดของตน ในขณะที่ผู้ชายนั้นมีแรงกดดันทางสังคมทำให้สามารถหรือไม่ต้องการรายงานเรื่องความเจ็บปวดตามสภาพที่เป็นจริง

XS
SM
MD
LG