ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Twitter และ Instagram ใช้ห้องข่าวพิเศษที่จัดขึ้นใกล้ๆสถานที่ประชุมใหญ่เดโมแครตเผยแพร่ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์


ปัญหาของการรับข้อมูลผ่านสื่อชนิดใหม่คือบางครั้งผู้รับข่าวไม่สามารถเลือกที่จะเชื่อข้อมูลจากแหล่งใด

ผู้นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Twitter, Blog และ Instagram ใช้ห้องข่าวพิเศษที่จัดขึ้นใกล้ๆสถานที่ประชุมใหญ่ พรรค Democrat เผยแพร่ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ การตั้งศูนย์ข่าวที่ใช้สื่อทางเลือกใหม่นี้เป็นผลงานของคุณ Bruce Clark เขากล่าวว่าในยุค digital กำแพงกั้นข้อมูลข่าวสารได้พังทลายลงและผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายมากขึ้น

คุณ Adam Sharp จาก Twitter กล่าวว่ามีคนส่งข้อความเกี่ยวกับ นาง Michelle Obama สตรีหมายเลขหนึ่งมากเป็นประวัติการณ์

ก่อนที่เธอขึ้นกล่าวเวทีปราศรัยที่การประชุมใหญ่ของ Democrat สัปดาห์นี้ Tweets เกี่ยวกับเธอพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และเมื่อนาง Obama กล่าวสุนทรพจน์จบจำนวนข้อความของเธอ พุ่งไปที่ 28,000 Tweets ต่อหนึ่งนาที สูงกว่าของนาย Mitt Romney ตัวแทนผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรค Republican เป็นสองเท่า และถ้าเทียบกับ Tweets ของประธานาธิบดี Obama ตอนที่กล่าวสุนทรพจน์ State of the Union ก่อนหน้าในปีนี้ จำนวน Tweets ของ Michelle Obama มากกว่าสามีของเธอสองเท่าเช่นกัน

คุณ Tim Grant ผู้สร้างหนังอิสระที่ใช้บริการห้องข่าวพิเศากล่าวว่า ปัญหาของการรับข้อมูลผ่านสื่อชนิดใหม่คือบางครั้งผู้รับข่าวไม่สามารถเลือกที่จะเชื่อข้อมูลจากแหล่งใด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ขณะนี้ ในบางกรณีไม่มีการกรองข้อมูลเช่นเดิม อย่างที่สื่อแบบเดิมมีระบบตรวงความเที่ยงตรงของข่าวและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชน

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Kane Farabaugh /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG