ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์กร CHF International เตือนเรื่องภัยธรรมชาติที่จะเกิดบ่อยขึ้นและกระทบผู้คนมากขึ้นในเขตเมือง


องค์กร CHF International เตือนเรื่องภัยธรรมชาติที่จะเกิดบ่อยขึ้นและกระทบผู้คนมากขึ้นในเขตเมือง และเรียกร้องให้เปลี่ยนแนวทางรับมือในอนาคต

องค์กรองค์กร CHF International ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ออกรายงานฉบับใหม่ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสองประการคือ จำนวนประชากรเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนแซงหน้าจำนวนผู้อยู่อาศัยในชนบท และการเพิ่มขึ้นของภัยธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อคนจำนวนมากขึ้น

CHF International มีแนวคิดว่า ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยควรคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมชนบทซึ่งแต่ละครัวเรือนมีบริเวณบ้านของตัวเอง มาสู่สังคมเมืองซึ่งที่มีความหนาแน่นของประชาชนมากขึ้น

นอกจากนั้นยังเสนอว่าการฟื้นฟูเมืองที่ประสบภัยควรเน้นไปที่ระบบสาธารณูปโภคที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

XS
SM
MD
LG