ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แบคทีเรียในลำไส้มีความสัมพันธ์กับอาหารที่เราทาน อาจนำไปสู่แนวทางลดความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิดและวิธีรักษา


แบคทีเรียในลำไส้มีความสัมพันธ์กับอาหารที่เราทาน อาจนำไปสู่แนวทางลดความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิดและวิธีรักษา
แบคทีเรียในลำไส้มีความสัมพันธ์กับอาหารที่เราทาน อาจนำไปสู่แนวทางลดความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิดและวิธีรักษา

ลำไส้มนุษย์เต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียนิสัยดีที่ช่วยย่อยสลายอาหารที่เรารับประทาน เพื่อร่างการจะได้ดูดซับอาหารเหล่านั้น

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย Gary Wu และเพื่อนร่วมงาน ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่เรารับประทาน กับชนิดหรือประเภทแบคทีเรียในลำไส้ โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างของเสียที่กลุ่มตัวอย่างขับถ่ายออกมา

นักวิจัย Wu ระบุว่า จากการศึกษาพบว่า จะมีเชื้อแบคทีเรียหลายประเภทแตกต่างกันมากกว่าคนที่ทานอาหารแบบหลากหลาย นักวิจัยผู้นี้ยังบอกอีกว่า แบคทีเรียในลำไส้ของคนเรานั้นสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

กลุ่มแรกคือแบคทีเรียที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาการทางตะวันตก เช่นอาหารจำพวกขนมปัง เนื้อสัตว์หรือเนย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับอาหารจำพวกผักและผลไม้

นักวิจัยทดสอบโดยให้กลุ่มทดลองรับประทานอาหารที่กำหนด และพบว่า เมื่อเปลี่ยนประเภทอาหารที่รับประทาน เชื้อแบคทีเรียในลำไส้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ชนิดของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้นั้น เป็นผลมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นเวลานานต่อเนื่องกัน ไม่ใช่เกิดจากอาหารที่รับประทานเมื่อวาน

นักวิจัย Gary Wu เชื่อว่าลักษณะหรือประเภทของแบคทีเรียในลำไส้อาจบ่งชี้ได้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ของแต่ละคน นักวิจัยผู้นี้ชี้ว่า เรื่องนี้นำไปสู่สมมติฐานที่ว่า หากเราสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของแบคทีเรียในลำไส้ได้ ก็อาจลดความเสี่ยงของการเกิดโรคบางอย่าง หรือพัฒนาแนวทางรักษาโรคนั้นได้

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังคงเป็นการอ้างอิงทางทฤษฎีเท่านั้น และต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

XS
SM
MD
LG