ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยในสหรัฐพบว่า ยาโรคเบาหวานที่ใช้กันทั่วโลกลดการเป็นมะเร็งปอดในหนูทดลอง


นักวิจัยในสหรัฐพบว่า ยาโรคเบาหวานที่ใช้กันทั่วโลกลดการเป็นมะเร็งปอดในหนูทดลอง

นักวิจัยในสหรัฐพบว่า ยาโรคเบาหวาน Metformin ที่ใช้กันทั่วโลกลดการเป็นมะเร็งปอดในหนูทดลองและอาจเป็นความหวังสำคัญในการป้องกันมะเร็งปอดที่มีสาเหตุจากยาสูบ นักวิทยาศาสตร์กำลังพิจารณาที่จะทำการทดลองยาเม็ทฟอร์มินกับบรรดาผู้สูบบุหรี่เพื่อดูว่า จะมีผลในการป้องกันการเป็นมะเร็งที่ปอดหรือไม่ และมีความปลอดภัยในการใช้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานหรือไม่

ในรายงานที่ลงพิมพ์ในวารสาร Cancer Prevention Research ฉบับเดือนกันยายน นักวิจัยที่สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนงานของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐระบุว่า ยาเม็ทฟอร์มิน (Metformin) ที่นิยมใช้กันทั่วโลกในการบำบัดผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด 2 อาจเป็นความหวังสำคัญในการพยายามหาทางป้องกันโรคมะเร็งปอดที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองกับหนูที่ทำให้ถูกสารก่อมะเร็งที่มาจากสารนิโคทีนในยาสูบ โดยการให้ยาเม็ทฟอร์มินทางปากกลุ่มหนึ่งและการฉีดกลุ่มหนึ่ง เทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการบำบัด ปรากฏว่า หนูที่ได้รับยาทางปาก มีมะเร็งที่ปอดน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับยาราว 40-50 % และหนูที่ได้รับการบำบัดด้วยการฉีดยาเม็ทฟอร์มิน มีมะเร็งที่ปอดน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับยาราว 72 % หรือเกือบ 3 ใน 4

Philip Dennis นักวิจัยอาวุโสของสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่า จากการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่า ยาเม็ทฟอร์มินไปกระตุ้นเอ็นไซม์ตัวหนึ่งให้ไปสะกัดกั้นขัดขวางการทำงานของโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของและการอยู่รอดของเซลมะเร็ง

Philip Dennis หัวหน้างานวิจัยนี้กล่าวว่า ขณะที่การเลิกสูบบุหรี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการป้องกันโรคมะเร็งปอดสำหรับผู้สูบบหรี่ แต่ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน ดังนั้นการตรวจพบว่าผู้ใดมีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อการเป็นโรคนี้ และการมีวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญยิ่งขึ้นในการบำบัด

ศาสตราจารย์นายแพทย์ Michael Pollack แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย McGill กล่าวว่า การวิจัยค้นคว้าในห้องทดลองที่มีความสำคัญครั้งนี้ ประกอบกับการศึกษาวิจัยอื่นๆ บ่งชี้ว่า ยาเม็ทฟอร์มินอาจมีประโยชน์ในการป้องกันและบำบัดโดรคมะเร็ง การศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้แสดงว่า ผู้เป็นโรคเบาหวานที่รับยาเม็ทฟอร์มิน มีความเสี่ยงน้อยลงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

นายแพทย์ Michael Pollack กล่าวว่า ผลการศึกษาที่ทำในอังกฤษเมื่อปี 2548 แสดงว่า ผู้เป็นโรคเบาหวานที่รับยาเม็ทฟอร์มินมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลดลง 40 % เทียบกับผู้เป็นโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับยานี้ การศึกษาในห้องทดลองอื่นๆ ก็พบว่ายาเม็ทฟอร์มินสามารถสะกัดกั้นการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งทรวงอก โดยไปสะกัดกั้นการที่เซลมะเร็งจะได้รับพลังงาน

จากผลการวิจัยล่าสุดกับหนูทดลองดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์กำลังพิจารณาที่จะทำการทดลองยาเม็ทฟอร์มินกับบรรดาผู้สูบบุหรี่เพื่อดูว่า จะมีผลในการป้องกันการเป็นมะเร็งที่ปอดหรือไม่ และมีความปลอดภัยในการใช้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานหรือไม่

องค์การอนามัยโลกระบุว่า มะเร็งปอดทำให้คนเสียชีวิตปีละเกือบ 8 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และผู้ป่วยมะเร็งปอดมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุด ปีหนึ่งๆ มีผู้เป็นมะเร็งปอดรายใหม่มากกว่า 12 ล้านคน

นักวิจัยหวังกันว่า ยาเม็ทฟอร์มินที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนี้ จะเป็นช่องทางที่จะช่วยไม่ไห้ผู้สูบบุหรี่เป็นโรคมะเร็งปอดได้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG