ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ส.ว.เดโมแครตในคณะ กก.วิเทศสัมพันธ์ เผยรายงานตำหนินโยบายต่างประเทศทรัมป์


Senate Foreign Relations Committee ranking member Sen. Bob Menendez

ที่รัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ วุฒิสมาชิกบ๊อบ เมนเนนเดส จากพรรคเดโมแครต ในฐานะสมาชิกอาวุโสในคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภา เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับผลเสียหายจากนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ และระบุว่า นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปัจจุบัน สวนทางกับธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำสหรัฐฯ คนก่อน ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ สามารถเป็นตัวแบบของเสรีภาพและประชาธิปไตย

ในการเปิดเผยรายงานซึ่งจัดเตรียมโดยคณะเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการชุดนี้ที่ใช้ชื่อว่า The Costs of Trump’s Foreign Policy วุฒิสมาชิกบ๊อบ เมนเนนเดส กล่าวว่า ทั้งการกระทำและคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งผลในทางลบสำหรับประชาชนอเมริกันต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ทั่วโลก

รายงานชิ้นนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐฯ กลับไปสร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคีกับนานาประเทศ และเสนอแนะให้รัฐบาลสหรัฐฯ แจ้งให้ผู้นำเผด็จการทั่วโลกทราบว่า ผู้นำเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกดขี่ประชาชนของตนด้วย

นอกจากนั้น รัฐบาลสหรัฐฯ ยังควรจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับอันตรายต่าง ๆ ที่คนอเมริกันและโลกกำลังประสบอยู่ นับตั้งแต่ภัยคุกคามระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดใหญ่ ลัทธิอำนาจนิยม และการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ละเลยตลอดมา


XS
SM
MD
LG