ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเทศไทยได้เกรด D+ จากการจัดอันดับของ Transparency International เรื่องความโปร่งใสในการประมูลซื้ออาวุธ


Transparency International ซึ่งติดตามศึกษาเรื่องความโปร่งใสและปัญหาคอรัปชั่นระหว่างประเทศเปิดเผยผลการจัดอันดับ 82 ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจเพื่อซื้อระบบอาวุธต่างๆ โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ รวมห้าด้าน คือการเมือง การเงิน บุคลากร การประมูลและจัดซื้อ และปฏิบัติการ และแบ่งเกรดประเทศต่างๆ ออกเป็นหกเกรดตั้งแต่ A ถึง F และพบว่ามีเพียงสองประเทศเท่านั้นที่ติดเกรด A คือเยอรมนีกับออสเตรเลีย ส่วนสหรัฐฯ กับอังกฤษอยู่ในกลุ่ม B และประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม D เช่นเดียวกับประเทศจีน รัสเซีย อินเดีย ปากีสถาน และอาฟริกาใต้ นักวิเคราะห์ของ Center for Public Integrity ชี้ด้วยว่าในบางประเทศ เช่น ตุรกี ปากีสถาน อินโดนีเซีย และอียิปต์นั้น ผู้มีอำนาจในวงการกลาโหมแทนที่จะตัดสินใจว่าระบบอาวุธใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกองทัพของตน คนเหล่านี้กลับมีผลประโยชน์หรือมีหุ้นใหญ่อยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเรื่องการขายและการผลิตอาวุธเสียเอง
XS
SM
MD
LG