ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันสหรัฐฯ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดกรณีพิพาทในทะลจีนใต้และไม่ต้องการปิดล้อมจีน


แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าข้อตกลงทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นทำให้ข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกซับซ้อนมากขึ้น

นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกร้องอีกครั้งระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งให้จีนยอมตกลงในกรอบปฎิบัติเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศของเอเซีย และว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่จีนกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนจะตกลงกันได้ในเรื่องนี้ รวมทั้งยืนยันว่าสหรัฐฯ ไม่ได้พยายามจำกัดควบคุมจีน และไม่ต้องการการแข่งขันในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์กับจีนด้วย ขณะนี้จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ ซึ่งทำให้จีนมีข้อขัดแย้งกับหลายประเทศในเอเซีย และจีนไม่ต้องการเจรจาทำความตกลงแบบพหุภาคีแต่ต้องการเจรจากับคู่กรณีเป็นรายประเทศแบบตัวต่อตัว

แต่นอกจากความขัดแย้งกับหลายประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนเรื่องอธิปไตยเหนือพื้นที่หลายเกาะในทะเลจีนใต้แล้ว จีนยังมีข้อขัดแย้งกับญี่ปุ่นเรื่องกลุ่มเกาะในทะเลจีนตะวันออก ซึ่งเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าเซ็นกากุหรือในภาษาจีนว่าเตียวหยูด้วย และนักวิเคราะห์ด้านการทหารชี้ว่าถึงแม้สหรัฐฯ จะประกาศว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดในกรณีพิพาทนี้ แต่การที่สหรัฐฯ มีข้อตกลงทางทหารกับญี่ปุ่นซึ่งให้สัญญาว่าสหรัฐฯ จะตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารหากพื้นที่ในครอบครองของญี่ปุ่นถูกโจมตีก็ทำให้ปัญหาดังกล่าวสลับซับซ้อนมากขึ้น ญี่ปุ่นเข้าผนวกกลุ่มเกาะดังกล่าวเป็นของตนเมื่อปี 2438 และยึดครองอยู่จนกระทั่งสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาเมื่อสหรัฐฯ คืนหมู่เกาะเหล่านี้ให้กับญี่ปุ่นเมื่อปี 2515 ได้ทำให้จีนไม่พอใจ เพราะจีนได้ประกาศว่าเกาะดังกล่าวเป็นของตนในปีก่อนหน้า นักวิเคราะห์กล่าวด้วยว่าสหรัฐฯ ยังไม่เคยอธิบายท่าทีอย่างชัดเจนว่าสถานการณ์อย่างใดที่จะทำให้สหรัฐฯ ส่งกำลังเข้าแทรกแซง และสหรัฐฯ ก็ไม่ต้องการชี้แนะในเรื่องใดซึ่งอาจยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ญี่ปุ่นเข้าประจัญหน้ากับจีนเช่นกัน
XS
SM
MD
LG