ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ภาวะโลกร้อนกระทบต่อคนชาวพื้นเมืองทั่วโลกมากที่สุด


ทีมนักวิจัยชี้ว่าชาวพื้นเมืองทั่วโลกเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะโลกร้อนเพราะอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัยสิ่งแวดล้อมขณะนี้นักวิจัยกำลังศึกษาว่าสภาวะอากาศเลวร้ายแบบสุดขั้วเอื้อให้เกิดการระบาดของโรคภัยเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเหตุสภาวะอากาศเลวร้ายแบบสุดขั้วเกิดขึ้นควบคู่กับภาวะโลกร้อน คุณเเชริลลี่ ฮาร์เปอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาชี้ว่าภัยธรรมชาติต่างๆอันเป็นผลพวงของภาวะโลกร้อนจะคุกคามต่อคนพื้นเมืองทั่วโลกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ฝนตกหนักและภัยน้ำท่วม


คุณฮาร์ปเป่อร์ กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าคนพื้นเมืองเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเหล่านี้เพราะมีวิถีีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น คนพื้นเมืองพึ่งพาระบบนิเวศวิทยาเพื่อความอยู่รอด

คุณฮาร์เปอร์ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกทางด้านสุขภาพของคนพื้นเมืองที่มหาวิทยาลัย Guelph ใกล้ๆกับโตรอนโต้ในแคนาดา คุณฮาร์เป่อร์ทำการศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อชาวBatwa คนพื้นเมืองในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของยูกันดา

คุณฮาร์เป่อร์ ยกตัวอย่างให้ฟังว่า หลังฝนตกหนักหรือหลังเกิดน้ำท่วม ปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อต่างๆในน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อ เธอบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าสภาวะโลกร้อนจะทำให้เกิดเหตุฝนตกหนักเป็นพักๆบ่อยมากขึ้น ฝนที่ตกแต่ละครั้งจะตกนานขึ้นและจะตกหนักขึ้นด้วย ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะเกิดโรคระบาดที่ติดต่อทางน้ำมากขึ้นในอนาคต

โรคท้องร่วง เป็นหนึ่งในบรรดาโรคระบาดที่มากับน้ำ ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพประมาณโรคท้องร่วงเป็นสาเหตุให้เด็กเล็กเสียชีวิตถึงปีละหนึ่งล้านคน

คุณฮาร์เป่อร์กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้คาดการณ์ไว้ว่าโรคท้องร่วงและการขาดอาหารจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สาหัสมากขึ้นเพราะต่างเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อน

ประเด็นสุขภาพทั้งสองข้อนี้เป็นหัวข้อหลักในโครงการวิจัยของคุณฮาร์เปอร์ ที่ศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อคนชาวพื้นเมืองในประเทศยูกันดา ทวีปอาฟริกา ประเทศแคนาดา และประเทศเปรู ในทวีปอเมริกาใต้

คุณฮาร์เปอร์ กล่าวว่า สุขภาพของคนชาวพื้นเมืองเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีคนศึกษากัน ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในฐานข้อมูลยังขาดคุณภาพ

ในโครงการวิจัยที่ยูกันดา คนพื้นเมืองชาว Batwa มีส่วนช่วยเหลือการวิจัยในเบื้องต้น นักวิจัยได้มอบกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตอลให้แก่ชาวพื้นเมืองและฝึกฝนใช้กล้องก่อนนำไปถ่ายภาพสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ชาวบ้านนำภาพที่ถ่ายไว้และข้อมูลที่ได้ไปประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมนักวิจัย พวกเขาพบว่าตลอดทั้งปี เกิดฝนตกหนักบ่อยมากขึ้นและอากาศร้อนมากขึ้น

ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานว่า โครงการวิจัยผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อชีวิตและสุขภาพของคนพื้นเมืองยังอยู่ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะใช้เวลาหลายปี ในขั้นต่อไป ทีมงานวิจัยจะใช้ข้อมูลที่ได้ประมวลเพื่อนำไปสู่การร่างแผนงานปกป้องชาวพื้นเมืองและแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของคนเหล่านี้

XS
SM
MD
LG