ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมโลกร้อนของยูเอ็นจบลงด้วยการรับรองข้อตกลงชุดใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ร่วมสังเกตุการณ์


การประชุมโลกร้อนของยูเอ็นจบลงด้วยการรับรองข้อตกลงชุดใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ร่วมสังเกตุการณ์

ผู้แทนหลายประเทศที่ร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เมืองเดอบาน อาฟริกาใต้ รับรองข้อตกลงชุดใหม่ซึ่งมีเป้าหมายต่อสู้กับภาวะโลกร้อน แต่แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่ง นักวิเคราะห์หลายคนยังเชื่อว่าที่ประชุมควรบรรลุความสำเร็จอื่นๆมากกว่านี้

ในนาทีสุดท้ายของการเจรจาเรื่องสภาพภูมิอากาศในการประชุมสหประชาชาติที่เมือง Durban คุณ Maite Nkoana Mashabane ประธานการประชุมชาวอาฟริกาใต้กล่าวต่อที่ประชุมว่า แม้ข้อตกลงที่ออกมาจะไม่สมบูรณ์ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบเป็นอุปสรรคขัดขวางความดีงามถูกต้องและความเป็นไปได้ของข้อตกลงฉบับนี้


ว่ากันว่าความสำเร็จสูงสุดอย่างหนึ่งของการประชุมครั้งนี้คือการรับรองแผนของสหภาพยุโรปเพื่อให้มีการเจรจาข้อตกลงที่มีพันธะผูกพันด้านกฎหมายเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน คุณ Connie Hedegaard คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป ระบุว่าที่ประชุมได้เขยิบเข้าใกล้กับการมีข้อตกลงที่มีพันธะผูกพันด้านกฎหมายซึ่งทั่วโลกรอคอย โดยข้อตกลงดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเจรจาเรื่องแผนลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจกให้เสร็จสิ้นภายในปี ค.ศ 2015 และนำแผนดังกล่าวมาใช้ภายในปี ค.ศ 2020

ข้อตกลงเรื่องการลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจกฉบับใหม่จะถูกนำมาใช้แทนพิธีสารเกียวโตซึ่งกำลังจะหมดอายุลงในปีหน้า โดยบรรดารัฐบาลประเทศที่เข้าร่วมในพิธีสารเกียวโตรวมทั้งสหภาพยุโรป ต่างตกลงกันในการประชุมครั้งนี้ว่าจะเข้าร่วมในพิธีสารฉบับใหม่ต่อไปอีก 5-8 ปี ขณะที่ทางรัสเซีย ญี่ปุ่นและแคนาดายืนยันแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมในพิธีสารฉบับใหม่

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังมิได้ระบุถึงรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับพันธะสัญญาเรื่องการลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน จึงทำให้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่า บรรดาประเทศกำลังพัฒนาจะไม่ได้รับประโยชน์มากนักจากข้อตกลงที่ผ่านการรับรองของที่ประชุมเมือง Durban ครั้งนี้

Tim Gore ที่ปรึกษาด้านนโยบายสภาพภูมิอากาศแห่งองค์กรการกุศล Oxfam กล่าวกับ VOA ว่าดูเหมือนข้อตกลงที่เมือง Durban เป็นการตกลงกันเองระหว่างประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐ สหภาพยุโรปและประเทศเศรษฐกิจชั้นนำอื่นๆเกี่ยวกับพันธะผูกพันทางกฎหมายในอนาคต ซึ่งแทบไม่มีผลตามที่ประเทศยากจนที่สุดในโลกต้องการ

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสภาพภูมิอากาศยังได้เห็นพ้องเรื่องการจัดตั้งกองทุนสภาพภูมิอากาศสีเขียวหรือ Green Climate Fund เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศยากจนสำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่ยังไม่มีการตกลงกันในรายละเอียดว่าเงินทุนสำหรับโครงการนี้จะมาจากที่ไหน ทำให้Green Climate Fund ยังคงเป็นเพียงความว่างเปล่า และคาดว่าประเด็นต่างๆที่ยังค้างคาอยู่ในขณะนี้จะถูกนำไปหารืออีกครั้งที่การประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่ประเทศการ์ต้าในปีหน้า

XS
SM
MD
LG