ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลต่อการปลูกชาในรัฐอัสสัม


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลต่อการปลูกชาในรัฐอัสสัม

นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า บริเวณแหล่งเพาะปลูกต้นชาแหล่งสำคัญในอินเดีย กำลังมีผลผลิตชาลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

บริเวณรัฐอัสสัม แถบเชิงเขาหิมาลัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ปกคลุมไปด้วยไร่ชากว้างไกลสุดสายตา มากกว่าครึ่งของผลผลิตชาในอินเดียมาจากรัฐอัสสัม และใบชาที่ได้จากไร่แถบนี้ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในใบชาที่ดีที่สุดในโลก แต่กำลังเกิดความกังวลว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้ผลผลิตใบชาในพื้นที่ดังกล่าวลดลง นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้ต้นชาเติบโตช้าลง เห็นได้จากปริมาณผลผลิตใบชาในรัฐอัสสัมลดลงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แม้พื้นที่ปลูกไร่ชาได้ขยายตัวออกไป

คุณ Mridul Hazrika ผอ.สถาบันวิจัยชาในรัฐอัสสัม คือผู้หนึ่งที่ศึกษาถึงผลกระทบในเรื่องนี้ คุณ Hazrika ชี้ว่าอุณหภูมิระดับต่ำสุดได้เพิ่มขึ้น 2 องศาและปริมาณน้ำฝนลดลงราว 200 มิลลิเมตรในช่วง 90 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับการปลูกต้นชา

ต้นชาคือพืชที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูง เกษตรกรผู้ปลูกชาในรัฐอัสสัมเล่าว่าเมื่อปีกลายมีวันที่แสงอาทิตย์สาดส่องน้อยกว่าปีก่อนๆเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้สภาพความชื้นเพิ่มขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการปลูกต้นชานัก ขณะนี้บรรดาเกษตรกรจึงกำลังคิดหาวิธีรับมิอกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เช่นการพัฒนาพันธุ์ชาทนแล้งและการจัดสรรชลประทาน

คุณ Arijit Raha เจ้าหน้าที่สมาคมชาอินเดียกล่าวว่า แม้การชลประทานจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่คิดกันไว้ แต่การจัดสรรชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ไร่ชาขนาดกว้างใหญ่ไพศาลให้ได้ทั้งหมด 100% ต้องใช้เงินมหาศาล

นอกจากปริมาณหรือผลผลิตใบชาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกแล้ว รายงานบางชิ้นยังบอกด้วยว่า รสชาดหรือคุณภาพของชารัฐอัสสัมที่ค่อนข้างเข้มก็เปลี่ยนไปเช่นกัน แต่คุณ C.S Bedi แห่งสมาคมชาอินเดียเชื่อว่าไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างคุณภาพใบชากับภาวะโลกร้อนแต่อย่างใด แต่ปัจจัยที่ทำให้รดชาดของชารัฐอัสสัมเปลี่ยนไปนั้น อาจเป็นปัจจัยอื่น เช่นการใช้ปุ๋ยหรือใช้ยาฆ่าแมลงมากขึ้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนักสำหรับการปลูกต้นชา วิธีแก้ไขก็คือกำลังมีการณรงค์ให้ปลูกชาออแกนิคหรือชาชีวภาพมากขึ้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG