ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการวิจัยชี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นในช่วง 29 ปีทำให้ผลผลิตข้าวฟ่างและข้าวสาลีลดลง


ผลการวิจัยชี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นในช่วง 29 ปีทำให้ผลผลิตข้าวฟ่างและข้าวสาลีลดลง

อาจารย์ Wolfram Schlenker นักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้ร่วมทำวิจัยเรื่องผลผลิตอาหารของโลกได้พบว่า ในช่วง 29 ปีที่ผ่านมาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในที่ต่างๆ ของโลกส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตข้าวฟ่างของโลกลดลง 3.8 % และข้าวสาลีลดลง 5.5 % เมื่อเทียบกับผลผลิตที่จะได้ หากไม่มีปัญหาเรื่องโลกร้อน โดยถึงแม้ตัวเลขดังกล่าวอาจจะดูไม่มากนัก แต่ก็เท่ากับผลผลิตข้าวฟ่างของเม็กซิโกทั้งปี และเท่ากับผลผลิตข้าวสาลีของฝรั่งเศสทั้งปีเช่นกัน

ทางด้านอาจารย์ Chuch Rice นักวิจัยเรื่องดินของมหาวิทยาลัย Kansas State University ก็เตือนว่าการที่ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรของโลกคาดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นถึง 70 % ภายใน 40 ปีข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารของประชากรโลกนั้นแสดงว่า ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในขณะนี้ เช่นเมล็ดพืชพันธ์ใหม่ๆ และวิธีทำการเกษตรแบบใหม่นั้นยังไม่เพียงพอ และหากมีปัญหาโลกร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยิ่งจำเป็นต้องเร่งเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเป็นเท่าตัว และอาจารย์ Wolfram Schlenker ชี้ว่าผลการศึกษาเรื่องนี้ควรจะให้แนวทางแก่ผู้กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก และเพื่อสนับสนุนการวิจัยเรื่องเมล็ดพันธ์พืชที่ทนทานต่อความร้อนและสามารถต้านทานความแห้งแล้งได้ เป็นต้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG