ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างแผนที่การปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าทั่วโลก


นักวิทยาศาสตร์อเมริกันจัดทำโครงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าจากประชาชนทั่วโลกผ่านทางหน้าเวปไซท์เพื่อศึกษาว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เคลื่อนตัวไปรอบๆโลกอย่างไรและมีผลกระทบต่อภาวะอากาศโลกอย่างไร

คุณเควิน เกรอนี่ นักวิทยาศาสตร์ด้านชั้นบรรยากาศโลกที่มหาวิทยาลัย Arizona State University กำลังร่างแผนที่โรงงานไฟฟ้าทั่วโลก ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแก็สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เขากล่าวว่าในขณะที่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับปริมาณแก็สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากโรงงานไฟฟ้าในสหรัฐ แคนาดา อินเดียและสหภาพยุโรป ยังขาดข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศอื่นๆทั่วโลก

คุณเกรอนี่ กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าถึงแม้จะมีข้อมูลอยู่บ้าง แต่ก็ยังขาดความถูกต้อง ไม่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เขากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

โครงการศึกษาการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากโรงงานไฟฟ้าทั่วโลกโดยคุณเควิน เกรอนี่ นี้เรียกว่า Ventus เป็นภาษาลาตินแปลว่า ลม ประชาชนทั่วไปสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่อยู่ในชุมชนของตนเองให้เเก่ทางโครงการผ่านทางหน้าเว็ปไซท์ www.ventus.project.asa.edu บนหน้าเว็ปไซท์นี้ คุณสามารถกดซูมบนแผนที่เสมือนจริงเพื่อระบุจุดที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้าในเขตที่คุณอาศัยอยู่และพิมพ์ที่อยู่ที่ถูกต้องของโรงงานไฟฟ้าลงไปพร้อมกับข้อมูลสำคัญๆอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

คุณเกรอนี่ กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่ามีข้อมูลสองอย่างที่ต้องระบุ อย่างแรกคือกำลังการผลิตของโรงงานไฟฟ้าและประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน เขากล่าวว่าข้อมูลเหล่านี้หาได้ไม่ยาก คุณอาจจะสอบถามจากคนรู้จักในหมู่บ้านที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้า คนส่วนมากจะรู้ข้อมูลนี้เพราะเป็นข้อมูลทั่วไป คุณเกรอนี่ กล่าวว่าข้อมูลทั้งสองอย่างข้างต้นจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์หาปริมาณแก็สเรือนกระจกที่โรงงานปล่อนออกมาได้อย่างได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ในขณะนี้ โครงการ Ventus มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าทั้งหมด 25,000 โรงทั่วโลกแล้ว
คุณเกรอนี่ กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าทางโครงการต้องการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณปริมาณแก็สเรือนกระจกและที่ตั้งของโรงงาน เขาคิดว่าน่าจะมีโรงงานไฟฟ้าอีกมากมายที่ยังตกหล่นไปจากการศึกษาเพราะไม่รู้ว่าตั้งอยู่แห่งหนตำบลใดในโลก ดังนั้นประชาชนทั่วไปในพื้นที่จะมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าใกล้บ้านตน

ระบบตรวจสอบภายในหน้าเวปไซท์จะทำการตรวจความถูกต้องและความหนักแน่นของข้อมูลที่ได้รับ คุณเกรอนี่ กล่าวว่าข้อมูลที่ได้จะนำไปรวมเข้ากับแผนที่เสมือนจริง แสดงจุดปล่อยแก็สเรือนกระจกในระยะรัศมีสิบตารางกิโลเมตรรอบโลก

คุณเกรอนี่ กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า ทุกปีทุกปี โครงการจะแสดงการปล่อยเเก็สเรือนกระจกลงบนแผนที่เสมือนจริงทางหน้าเวปไซท์ที่ปรับทุกชั่วโมง เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณเเก็สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปในชั้นบรรยากาศได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ตลอดจนเพื่อระบุความหนาแน่นของเเก็สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศในปัจจุบันและเพื่อพยากรณ์ความหนาแน่นของแก็สเรือนกระจกในอนาคตด้วย

แผนที่เสมือนจริงชิ้นแรกของโครงการจะปรากฏบนหน้าเวปไซท์ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าและจะมีการปรับข้อมูลทุกครั้งที่ได้รับข้อมูลใหม่เข้ามา คุณเกรอนี่ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นเเหล่งข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแก่หน่วยงานทางนโยบายของภาครัฐและแก่ภาคประชาชน เขาหวังว่าประชาชนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้จะมีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไป
XS
SM
MD
LG