ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เมือง Qingdao ให้บริการส่งเด็กกลับบ้านช่วงตรุษจีน


Children play with bubble toy guns under Chinese lunar New Year decorations at a park in Beijing, Jan. 24, 2014.
Children play with bubble toy guns under Chinese lunar New Year decorations at a park in Beijing, Jan. 24, 2014.
จีนมีแรงงานที่อพยพจากเขตชนบทและหัวเมืองต่างๆ เข้าไปหางานทำในเขตเมืองใหญ่ถึงกว่า 260 ล้านคน แต่ลูกหลานของแรงงานเหล่านี้มักไม่ได้ตามไปด้วยเพราะกฎเกณฑ์ของรัฐบาลและความจำเป็นบางอย่าง โดยมีบางส่วนที่ต้องอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในเมืองอื่นๆ แต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เมือง Qingdao ให้บริการส่งเด็กกลับบ้านล่วงหน้าในช่วงตรุษจีนก่อนที่พ่อแม่จะได้มีโอกาสลางานกลับไปเยี่ยมบ้าน ด้วยการใช้เส้นทางรถโดยสารระยะไกลระหว่างเมือง 14 สายในจังหวัด Shandong เด็กที่จะอยู่ในข่ายใช้บริการนี้ต้องมีอายุระหว่าง 7-14 ปีและพ่อแม่จะต้องจ่ายค่ารถโดยสารและจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน บริการส่งเด็กกลับบ้านนี้เน้นมาตรการเรื่องความปลอดภัย เช่นมีการกำหนดรหัสหกหลักและญาติที่มารับเด็กจะต้องยืนยันรหัสนี้ได้ถูกต้องจึงจะสามารถรับเด็กไปได้
XS
SM
MD
LG