ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หญิงสาวต่างชาติโดนหลอกนำตัวมาขายเป็นเจ้าสาวให้กับชายจีนตามบ้านนอก


Bride

นักค้ามนุษย์หลอกหญิงสาวต่างชาติมาขายให้เป็นเจ้าสาวของชายจีนตามเขตชนบทโดยที่ เจ้าตัวมิได้สมัครใจ ปัญหานี้เป็นเรื่องยากที่จีนจะหยุดยั้งได้

หลังจากจีนใช้นโยบายที่อนุญาตให้ครอบครัวชาวจีนมีบุตรได้เพียงคนเดียวมาเป็นเวลาสามสิบกว่าปี

ทำให้กิดผลสะท้อนที่ไม่ได้ตั้งจะให้เกิด เพราะเหตุที่ครอบครัวชาวจีนถือประเพณีนิยมที่จะมีบุตรชาย

ไว้สืบวงศ์ตระกูล ทารกในครรภ์ที่เป็นเพศหญิงจึงถูกสามีภรรยาชาวจีนทำแท้งไปเสีย รัฐบาลจีน

กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้ว สำหรับเด็กเพศชายเกิดมาทุกๆหนึ่งร้อยสิบเก้าคนนั้นจะมีเด็กเพศหญิงเกิดมาหนึ่งร้อย

คน การขาดแคลนหญิงสาวเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ชาวจีนบางครอบครัวหันไปพึ่งนักลักลอบค้ามนุษย์ในการ

ช่วยหาเจ้าสาวมาแต่งงานกับบุตรชายของตน พวกนักค้ามนุษย์ก็จะไปที่พม่า มองโกเลีย เวียตนาม ลาว และ

เกาหลีเหนือเพื่อหาซื้อ หรือไม่ก็ลักพาตัวหญิงสาวๆไป

หญิงสาวเหล่านั้น มักมีอายุระหว่างสิบหกถึงสิบแปดปี และโดนหลอกว่าจะมีชีวิตที่เป็นสุขมากกว่าเก่า พบว่า

พวกเธอโดนขายตัวให้มาเป็นเจ้าสาวของชายจีนตามเขตชนบทในราคาแค่เจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐและโดนกัก

ตัวไว้เหมือนอย่างกับเป็นนักโทษเลยก็ว่าได้

การค้าสตรีในเมืองนาบางเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะดาษดื่น ชายแดนของเมืองแห่งนี้ติดกับชายแดนของ

พม่า ในแต่ละปี มีสตรีต่างชาติเข้ามาในเมืองจีนนับพันๆคนโดยหว้งว่าจะได้งานทำ แต่ที่แท้แล้วพวกเธอกลับ

พบว่าถูกหลอกมาติดกับ

องค์การต่างๆ อย่างเช่น Health Unlimited พยายามช่วยเหลือทุกวิถีทาง แต่ดร.ตู๋ หลำ ห้วหน้าฝ่ายปฎิบัติ

การขององค์การนั้นกล่าวว่าเรื่องนั้นยากลำบากเหมือนกับการเข็นครกขึ้นภูเขาทีเดียว

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า “สถานะของสตรีต่ำต้อยมากและพวกเด็กสาวเหล่านั้นมีการศึกษาน้อย คนในพม่า

ยากจนเหลือเกินและพวกเธอจะรีบรุดไปยังที่ไหนๆก็ตามถ้าได้ยินว่าจะมีโอกาสได้งานทำ ดังนั้นจึงมีผู้ที่ถูก

หลอกมาเป็นจำนวนมาก

การหยุดยั้งพวกนักค้ามนุษย์เป็นเรื่องเกือบจะสุดวิสัย เจ้าหน้าที่จีนแทบจะไม่มีอิทธิพลโน้มน้าวเจ้าหน้าที่

ฝ่ายพม่าในขณะที่นโยบายของรัฐบาลจีนที่อนุญาตให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้แค่คนเดียวทำให้เกิดการขาด

แคลนสตรีผู้ที่อยู่ในวัยที่จะแต่งงานตามเขตชนบทที่ยากจนในเมืองจีน

นักสังคมวิทยา หลี่ หยินเหอ ที่สถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีนกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ เพราะเหตุที่หมู่บ้าน

เหล่านี้ยากจนเหลือเกิน พวกผู้ชายหาคู่ครองได้ยากและเรื่องดังกล่าวบังคับให้พวกเขานำเงินทองมาใช้

แก้ปัญหาดังกล่าว”

ถึงแม้จีนห้ามการลักลอบค้ามนุษย์ก็ตาม แต่บรรดาผู้ที่ช่วยเหลือสตรีที่ตกเป็นเหยื่อนั้นกล่าวว่า ในแต่ละปีมี

ลู่ทางเป็นไปได้ว่าจะมีสตรีอีกเป็นจำนวนมากที่โดนหลอกมาขายให้เป็นเจ้าสาวที่เจ้าตัวไม่ได้สมัครใจ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG