ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐฯ สนับสนุนการใช้อนุสัญญาสหประชาติเรื่องกฎหมายทะเลเพื่อแก้ขัอขัดแย้งในทะเลจีนใต้


สหรัฐฯ สนับสนุนการใช้อนุสัญญาสหประชาติเรื่องกฎหมายทะเลเพื่อแก้ขัอขัดแย้งในทะเลจีนใต้

นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวที่กรุงมนิลาระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์ว่า การแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตพรมแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเซีย เช่นฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน มาเลย์เซีย และบรูไนนั้นควรใช้อนุสัญญาขององค์การสหประชาติเรื่องกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เป็นพื้นฐาน และว่าสหรัฐฯ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดในกรณีพิพาทดังกล่าว แต่ก็ไม่มีประเทศใดมีสิทธิจะใช้วิธีข่มขู่หรือบีบบังคับประเทศอื่น


อนุสัญญา UNCLOS นี้ระบุว่าเขตเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ คือพื้นที่ที่ห่างจากชายฝั่งทะเลของประเทศนั้นเป็นระยะทาง 370 กิโลเมตร แต่ขณะนี้จีนอาศัยแผนที่เก่าเป็นพื้นฐานในการอ้างกรรมสิทธิครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้ทั้งหมด และปฏิเสธการเจรจาแบบพหุภาคีเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยย้ำว่าต้องการหาทางออกของปัญหาผ่านทางการเจรจาแบบประเทศต่อประเทศหรือทวิภาคีแทน

ในการประชุม East Asia Summit ซึ่งจะมีขึ้นที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย คาดว่าประธานาธิบดีอาคีโนของฟิลิปปินส์จะพยายามผลักดันให้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือด้วย แต่เมื่อวันอังคารผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่า จีนไม่ต้องการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมดังกล่าว และเตือนว่าไม่ควรนำประเทศจากนอกภูมิภาคเช่นสหรัฐฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะการเข้าแทรกแซงในลักษณะเช่นนี้จะยิ่งทำให้ปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งจะบ่อนทำลายสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคด้วย

XS
SM
MD
LG