ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ แต่คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องง่าย


จีนประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจหลายด้านออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจก่อให้เกิดแรงกดดันต่อบริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ หรืออาจเป็นการสิ้นสุดการครอบครองตลาดแบบผูกขาดเบ็ดเสร็จของรัฐบาลจีนในบางภาคธุรกิจ

รายงานการปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลจีนเปิดเผยออกมานั้น มีตั้งแต่การผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียว มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการทหาร และมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น ได้แก่การที่รัฐเป็นผู้จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเอง แต่ประเด็นสำคัญที่สุดในรายงานฉบับนี้คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ศก.จีนขยายตัวในอัตราช้าที่สุดในรอบกว่า 20 ปี และกำลังมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจีนกำหนดแบบจำลองเศรษฐกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพ ศก.ในขณะนี้ คือการลดการพึ่งพาการส่งออกแล้วหันไปกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลาง กลไกการตลาดจะมีบทบาทมากขึ้นในระบบ ศก.จีน

กุญแจสำคัญในการปฏิรูป ศก.จีนครั้งนี้คือการปฏิรูปโครงสร้างรัฐวิสาหกิจจีนให้ภาคเอกชนและต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ โดยศาสตราจารย์ Barry Naughton นักเศรษศาสตร์ที่ University of California วิทยาเขต San Diego ชี้ว่าผู้เขียนรายงานการปฏิรูปฉบับนี้ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐวิสาหกิจจีนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการระบุถึงแนวคิดและกระบวนการต่างๆ เช่นการทำให้รัฐวิสาหกิจจีนมีความโปร่งใสมากขึ้น และกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจีน

ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีน นาย Yang Weimin เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระบุว่าแผนปฏิรูป ศก.จีนฉบับนี้มีเป้าหมายให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ ศก.มากขึ้น และรัฐบาลอาจผ่อนคลายหรือถอนตัวจากการครอบครองภาคธุรกิจบางประเภท แล้วให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกมาตรการบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างชาติ รวมทั้งในภาคการธนาคารและการเงิน

ศาสตราจารย์ Cai Jiming แห่งภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ม.Tsinghua ชี้ว่า รัฐบาลจีนกำลังพยายามทำให้รัฐวิสาหกิจจีนมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลกมากขึ้น ด้วยการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ เพราะจะทำให้รัฐวิสาหกิจจีนนั้นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องลดการแทรกแซงลง

ด้านศาสตราจารย์ Barry Naughton แห่ง University of California ระบุว่ารายงานฉบับนี้มีหลายส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะปฏิรูป ศก.จีนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจเหล่านี้ได้เปรียบคู่แข่งหลายอย่าง ตรงที่สามารถได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐบาลจีนเอง และยังได้รับเงินอุดหนุนมากมายจนทำให้รัฐวิสาหกิจจีนบางแห่งยิ่งใหญ่กว่าบางกระทรวงเสียอีก

ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ Barry Naughton เชื่อว่าการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนเหล่านี้ จะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน

รายงานจาก Bill Ide / เรียบเรียงโดย ทรงพจน์ สุภาผล
XS
SM
MD
LG