ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กวางโจวจะเริ่มมาตรการใหม่ๆ เพื่อต้านคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นโครงการต้นแบบของจีนโดยหลายฝ่ายหวังว่าโครงการที่นั่นจะถูกนำไปขยายผลอย่างกว้างขวาง


กวางโจวจะเริ่มมาตรการใหม่ๆเพื่อต้านคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นโครงการต้นแบบของจีนโดยหลายฝ่ายหวังว่าโครงการที่นั่นจะถูกนำไปขยายผลอย่างกว้างขวาง ภายใต้โครงการนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงต้องเปิดเผยการถือครองหุ้นของตนเอง รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ธิดาด้วย

กวางโจวจะให้เขต Nansha ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจพิเศษของเมือง เริ่มใช้กฎเพิ่มความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยพวกเขาต้องเปิดเผยข้อมูลว่ามีหุ้นและทรัพย์สินอะไรบ้าง รวมทั้งข้อมูลการเดินทางและสถานะภาพสมรสเป็นต้น

Nansha เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งกินพื้นที่ 800 ตารางกิโลเมตร และเป็นเขตเมืองขนาดใหญ่

อาจารย์ Ni Xing ที่สอนด้านการปกครองที่มหาวิทยาลัย Sun Yat Sen กล่าวว่านโยบายปราบคอร์รัปชั่นจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเมืองด้วย อย่างไรก็ตาม นักรณรงค์ทางการเมือง Sun Hanhui กล่าวว่ามาตราการเรื่องการเปิดเผยทรัพย์สินเช่นนี้ควรเริ่มต้นที่ผู้บริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์

ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่ารัฐบาลกลางที่กรุงปักกิ่งต้องการนำนโยบายต้นแบบที่กวางโจวไปขยายผลมากแค่ไหน แม้ว่าเจ้าหน้าที่บางคนกล่าวว่าเป็นแนวทางที่ดี แต่หลายคนกลับเห็นว่าเป็นการริดรอนความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย William Ide /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG