ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิเคราะห์ชี้ว่าจีนอาจไม่มีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนืออย่างที่เชื่อกัน


นาย Bruce Bennett ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนขององค์กรวิจัยภาคเอกชนชื่อ RAND Corporation ชี้ว่าขณะนี้จีนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารประเภทข้าวและข้าวโพดแก่เกาหลีเหนือปีละราว 1 -1.5 ล้านตัน เพราะเกาหลีเหนือไม่สามารถผลิตอาหารได้พอเลี้ยงพลเมืองของตน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือจีนมีบทบาทในการเป็นเกราะกำบังทางการเมืองให้กับเกาหลีเหนือ ตัวอย่างเช่นหลังจากที่เกาหลีเหนือจมเรือลาดตระเวณของเกาหลีใต้เมื่อเดือนมีนาคม จีนไม่ยอมให้มีการอภิปรายเรื่องนี้ในที่ประชุมของสหประชาชาติ ทำให้องค์การสหประชาชาติไม่สามารถใช้มาตรการลงโทษอย่างจริงจังต่อเกาหลีเหนือได้

ส่วนนาย Adam Segal นักวิเคราะห์ของหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายอีกแห่งหนึ่งชื่อ Council on Foreign Relations ชี้ว่าถึงแม้จีนจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือก็ตาม แต่ในช่วงหลังนี้จีนได้เริ่มท้อแท้ใจกับรัฐบาลของนายคิม จอง อิล และจากสิ่งที่จีนมองว่าเป็นพฤติกรรมซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอย และถึงแม้ปักกิ่งจะพยายามโน้มน้าวให้เปียงยางทำการปฏิรูปเศรษฐกิจก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถเห็นผลในเรื่องนี้ นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยว่าในความเป็นจริงแล้ว จีนไม่ได้มีอำนาจอิทธิพลเหนือเกาหลีเหนืออย่างที่หลายคนเชื่อกัน และปัญหาของจีนในขณะนี้คือ จีนไม่มีทางเลือกที่ดี ระหว่างการนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยกับการตัดขาดจากเกาหลีเหนือ เพราะถ้าระบอบการปกครองและเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือต้องพังพินาศลง ก็จะทำให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อจีน โดยธนาคารแห่งเกาหลีใต้ประมาณว่า การล่มสลายของเกาหลีเหนือจะทำให้เกิดผู้ลี้ภัยราวสามล้านคน และคาดว่าประมาณสองล้านห้าแสนคนจะมุ่งหน้าไปที่พรมแดนติดกับจีนซึ่งมีความยาวประมาณ 1,360 ก.ม. และจีนก็ไม่พร้อมที่จะรับกับภาวะการณ์ที่ว่านี้ แต่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าจีนยังคงมีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนืออยู่บ้าง โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ แต่ผู้นำของจีนจะต้องตัดสินใจหาคำตอบเองว่าจะใช้ความกดดันต่อเกาหลีเหนืออย่างไร โดยไม่ทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพหรือเกิดภาวะวิกฤติตามมา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG