ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นำใหม่ของจีนสัญญาว่าจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปราบคอรัปชั่นในวงราชการ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม


นายกรัฐมนตรีจีนตั้งเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 7.5 % และว่าจีนไม่ควรส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้นำรุ่นใหม่ของจีนเข้ารับตำแหน่งในการบริหารงานของรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนมีนาคม หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาประชาชนจีนลงมติเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายฉี จิ้น ผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิตส์จีนเข้าเป็นประธานาธิบดี และเห็นด้วยกับการแต่งตั้งนายหลี่ เค่อ เฉียงเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วย การเปลี่ยนตัวผู้นำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่ออำนาจทางการเมืองของคณะผู้นำซึ่งมีขึ้นทุกสิบปี

อย่างไรก็ตามผู้นำชุดใหม่ของจีนต้องเผชิญและจะต้องแก้ปัญหาท้าทายหลายด้านด้วยกัน นับตั้งแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มชะลอตัวลง ปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาคอรัปชั่นในวงราชการ รวมทั้งความคาดหวังของประชาชนจีนซึ่งต้องการชีวิตที่ดีขึ้น โดยประธานาธิบดีฉี จิ้น ผิงเรียกร้องให้บรรดาผู้นำของจีนทำตัวเป็นตัวอย่างต่อสาธารณชน และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นลำดับแรก รวมทั้งลดการใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยและมุ่งแก้ปัญหาคอรัปชั่นด้วย ส่วนนายกรัฐมนตรีนายหลี่ เค่อ เฉียงกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลคือการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยได้ตั้งเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ไว้ที่ 7.5 % รวมทั้งการปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคม การประกันสุขภาพ และโครงการด้านที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานชาวจีนหลายร้อยล้านคนจากชนบทเข้าสู่เขตเมืองใหญ่เพื่อหางานทำ นายกรัฐมนตรีจีนยังยอมรับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและกล่าวว่าจีนไม่ควรส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และว่าควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารต่อสาธารณชน เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบและสามารถติดตามการทำงานแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้ของรัฐบาลได้
XS
SM
MD
LG