ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปเป็นโอกาสทองของจีน


วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปเป็นโอกาสทองของจีน
วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปเป็นโอกาสทองของจีน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าปักกิ่งหวังว่ายุโรปจะสามารถแก้ปัญหาวิกฤติเรื่องหนี้สินของตนและให้หลักประกันเกี่ยวกับการลงทุนของจีนในยุโรปได้ ขณะนี้ 25 % ของเงินทุนสำรองของจีนซึ่งมีอยู่ถึง 28 ล้านล้านดอลล่าร์เป็นการลงทุนในทรัพย์สินสกุลยูโร จีนจึงอยู่ในฐานะเสี่ยงหากเงินยูโรมีค่าลดลง อย่างไรก็ตามรายงานชื่อ “The Scramble for Europe” ของสภา European Council on Foreign Relations ระบุว่าจีนได้ฉวยประโยชน์จากภาวะวิฤกติในยุโรปครั้งนี้ ด้วยการเข้าไปประมูลโครงการและซื้อพันธบัตรของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในยุโรปที่มีปัญหา รวมทั้งซื้อหุ้นของบริษัทไฮ-เทคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นของกิจการประเภท green technology ด้วย และนาย Jonas Parello-Plesner ผู้เขียนรายงานคนหนึ่งชี้ว่า การลงทุนของจีนในยุโรปได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและคาดว่าภายในปี 2558 การลงทุนของจีนในยุโรปจะมีมูลค่ามากกว่าการลงทุนจากยุโรปในประเทศจีน

ส่วนคุณ Alice Richard นักวิเคราะห์ด้านจีนของสภา European Council on Foreign Relations ก็กล่าวว่าจีนได้หันมาใช้กลยุทธแบบ soft power มากขึ้นเพื่อผูกใจผู้นำทางการเมืองของยุโรป เช่นการไปร่วมกิจกรรมของสถาบัน Think Tank ต่างๆ เข้าฟังการแถลงข้อมูลของรัฐสภายุโรปทุกครั้ง และร่วมหารือในประเด็นปัญหาของยุโรปเอง ซึ่งแสดงว่าจีนนั้นเข้าใจยุโรปอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และจะสามารถมีอิทธิพลต่อทัศนะต่างๆ ในยุโรปมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามถึงจะมีหลายคนในยุโรปที่ยังคงหวาดหวั่นต่อเจตนาของจีน และผลกระทบที่อาจตามมาจากการที่จีนเข้ามาช่วยกอบกู้ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป แต่จีนก็ไม่มีปัญหาในการหาประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือของตน ดังตัวอย่างเช่นจีนเพิ่งประกาศเรื่องการให้เงินกู้หนึ่งพันล้านดอลล่าร์แก่ประเทศเบลารุส ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่สิ่งที่จีนไม่ได้แถลงก็คือ เบลารุสนั้นเป็นประเทศหนึ่งซึ่งสนับสนุนนโยบายของจีนทั้งในเรื่องไต้หวัน ทิเบต มณฑลซินเจียง รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน อันเป็นท่าทีที่ประเทศอื่นซึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่นกรีซหรืออิตาลี คงไม่พร้อมที่จะสนับสนุน

XS
SM
MD
LG