ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนจีนผู้ร่ำรวยรุ่นใหม่กำลังหาทางย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้นเพื่อความมั่นคงขั้นพื้นฐานในชีวิต


คนจีนผู้ร่ำรวยรุ่นใหม่กำลังหาทางย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้นเพื่อความมั่นคงขั้นพื้นฐานในชีวิต

ขณะที่จีนมีความมั่งคั่งไพบูลย์ยิ่งขึ้น คนจีนฐานะดีที่พยายามออกไปอยู่ในประเทศอื่นก็มีเป็นจำนวนมากขึ้น แม้ว่าหลายคนจะบอกว่า ต้องการเปลี่ยนสถานภาพความเป็นพลเมืองเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้นสำหรับลูกหลาน แต่ก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องการวางเดิมพันเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

ขณะที่จีนมีความมั่งคั่งไพบูลย์ยิ่งขึ้น คนจีนฐานะดีที่พยายามออกไปอยู่ในประเทศอื่นก็มีเป็นจำนวนมากขึ้น แม้ว่าหลายคนจะบอกว่า ต้องการเปลี่ยนสัญชาติเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้นสำหรับลูกหลาน แต่ก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องการวางเดิมพันเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน


ชาวจีนฐานะดีหลายคนมักไม่พูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความต้องการที่จะโยกย้ายไปตั้งหลักแหล่งใหม่ในต่างประเทศ เพราะอาจถูกมองว่าไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติ แต่มีคนจีนร่ำรวยรุ่นใหม่จำนวนมากไปตั้งหลักแหล่งใหม่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐ ซึ่งมีโครงการสำหรับผู้อพยพมานานกว่า 20 ปีแล้ว ตามโครงการนี้ คนต่างชาติจะขอสถานภาพเป็นพลเมืองอเมริกันได้ หากบุคคลผู้นั้นลงทุนเป็นเงิน 1 ล้านดอลลาร์ประกอบกิจการในสหรัฐที่สร้างงานให้แก่คนอเมริกัน 10 คนเป็นอย่างน้อย

Charles Bennett อัครรัฐทูตที่ปรึกษาด้านกงสุลที่สถานเอกอัครรัฐทูตสหรัฐที่กรุงปักกิ่ง กล่าวว่า ความสนใจในโครงการนี้ ส่วนใหญ่มาจากบรรดาบริษัทอเมริกันที่พยายามหานักลงทุนจีนมาลงทุนในสหรัฐ แม้จะมีโครงการนี้มานาน 20 ปีแล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้เองที่คนจีนหลายคนมีฐานะทางการเงินดีพอที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในโครงการนี้และมีคุณสมบัติที่จะขอวีซ่ามาลงทุนในสหรัฐได้เป็นจำนวนมากขึ้น

Charles Qi ประธานบริษัท Beijing East J&P ที่ช่วยคนจีนในการขอวีซ่าไปยังประเทศต่าง ๆ บอกว่า ตอนเริ่มงานเมื่อ 16 ปีก่อน ส่วนใหญ่บริการผู้ที่ขอวีซ่าไปทำงานแบบใช้แรงงาน แต่มาตอนนี้ ลูกค้าที่มาใช้บริการพยายามขอวีซ่าสำหรับไปลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐ แคนาดา ยุโรป สิงคโปร์ และ ฮ่องกง เขากล่าวว่า เมื่อก่อนปี 2543 มีการขอวีซ่าสำหรับไปทำธุรกิจปีละราว 20-30 ราย แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นราว 10 เท่าเป็นปีละหลายร้อยราย

แม้เศรษฐกิจของสหรัฐจะไม่ขยายตัวแข็งแรงอย่างเศรษฐกิจจีน แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพานิชย์ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งเห็นว่า ชาวจีนจำนวนมากยังเห็นว่า สหรัฐเป็นที่ที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับการลงทุนอยู่ดี

William Zarit เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพานิชย์ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งกล่าวว่า ไม่มีใครทราบแน่ชัดได้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเศรษกิจใน 5 ปีข้างหน้า และแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวเติบโตคึกคักจนคนจีนฐานะดีขึ้นไปตาม ๆ กัน แต่หลายคนเห็นว่า จีนยังขาดความมั่นคงปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน อาหาร การศึกษา และสิทธิขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพานิชย์ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งกล่าวว่า สิ่งเหล่านี้ นอกจากจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนจีนออกจากประเทศแล้ว ยังเป็นสิ่งคุกคามสำคัญต่อเสถียรภาพของจีนโดยรวมด้วย

XS
SM
MD
LG