ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนพอใจข้อตกลงต่อสู้โลกร้อนฉบับใหม่ของที่ประชุม UN


จีนพอใจข้อตกลงต่อสู้โลกร้อนฉบับใหม่ของที่ประชุม UN
จีนพอใจข้อตกลงต่อสู้โลกร้อนฉบับใหม่ของที่ประชุม UN

รัฐบาลจีนระบุว่าค่อนข้างพอใจต่อผลการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่เมือง Durban เมื่อวันอาทิตย์ หลังจากผู้แทนจากจีน สหรัฐ สหภาพยุโรป อินเดียและประเทศอื่นๆ ร่วมลงนามในข้อตกลงที่มีพันธะผูกพันทางกฎหมายเพื่อเริ่มลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจกภายในปี ค.ศ 2020

ของทั้ง 194 ประเทศร่วมลงนามในการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่เมือง Durban ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเริ่มนำมาบังคับใช้ในอีก 9 ปีข้างหน้า


โฆษก Liu ระบุว่าจีนพร้อมที่จะเข้าร่วมกับประเทศอื่นเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อน ในขณะเดียวกันจีนก็ต้องการให้ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆยึดมั่นต่อพันธะสัญญาที่ให้ไว้เช่นกัน ซึ่งรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา

การประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เมือง Durban อาฟริกาใต้ครั้งนี้ใช้เวลาร่วม 2 สัปดาห์ และได้มีข้อตกลงเกิดขึ้นในวันสุดท้ายซึ่งกำหนดให้ประเทศผู้ปล่อยมลพิษรายใหญ่ๆรวมทั้งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีนและอินเดีย เริ่มลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจกตั้งแต่ปี ค.ศ 2020 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าข้อตกลงที่เมือง Durban ครั้งนี้อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรและมิได้ลงลึกในรายละเอียดอย่างที่ควรจะเป็น ข้อความที่ใช้ในข้อตกลงดังกล่าวก็กำกวม ทำให้เกรงกันว่าประเทศผู้ปล่อยมลพิษรายใหญ่ๆอย่างสหรัฐกับจีน อาจใช้ช่องโหว่ในข้อตกลงฉบับนี้เพื่อเลี่ยงการปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ บรรดาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่ม Green Peace และ World Wildlife Fund ยังชี้ว่าที่ประชุมมิได้ระบุถึงบทลงโทษสำหรับประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายในข้อตกลงดังกล่าว และยังแสดงความกังวลต่อเส้นตายที่กำหนดไว้ที่ปี ค.ศ 2020 หรืออีก 9 ปีข้างหน้าว่าอาจล่าช้าเกินไปในการป้องกันหรือยับยั้งการกระทำที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

อย่างไรก็ตาม หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ คุณ Fatih Birol ให้ความเห็นว่า แม้ข้อตกลงในการประชุมที่เมือง Durban อาจไม่ถูกใจหลายฝ่าย แต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือทุกประเทศควรยึดมั่นในข้อตกลงฉบับนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลก คุณ Birol ระบุว่าหากประเทศอื่นๆไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่เริ่มโครงการลดมลพิษดังที่หลายประเทศได้ริเริ่มไปแล้วนั้น ความพยายามทั้งหลายของมวลมนุษย์เพื่อจำกัดระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นก็อาจไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

XS
SM
MD
LG