ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนให้การสนับสนุนการเลือกตั้งของพม่า


จีนให้การสนับสนุนการเลือกตั้งของพม่า
จีนให้การสนับสนุนการเลือกตั้งของพม่า

จีนเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศที่กล่าวสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ในขณะที่สหรัฐฯ และประเทศต่างๆ ตำหนิการเลือกตั้งดังกล่าวว่า ไม่มีความยุติธรรมและจะเป็นข้ออ้างเพื่อให้คณะทหารพม่ามีอำนาจปกครองประเทศต่อไป แต่รัฐบาลพม่าอ้างว่าการเลือกตั้งทั่วไปในต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยและการปกครองประเทศโดยรัฐบาลพลเรือน

แต่รายงานการวิเคราะห์ของกลุ่ม International Crisis Group ให้ความเห็นว่าความห่วงกังวลที่แท้จริงของจีนนั้นไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตย แต่เป็นเรื่องความมั่นคงตามแนวพรมแดนประมาณ 2200 กิโลเมตรระหว่างจีนกับพม่า ส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นๆ ก็มองว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนในพม่านั้น ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและความมั่นคงในพม่าด้วย ขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับสามของพม่า รองจากไทยและสิงคโปร์

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG