ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เขตป้องกันตนเองทางอากาศที่จีนประกาศใช้ในทะเลจีนตะวันออกเมื่อเร็วๆนี้ เป็นประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างรองปธน.สหรัฐ กับ ปธน.จีน


รองประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางเยือนสามประเทศในเอเชีย แต่ก่อนจะออกเดินทางจากประเทศจีนไปยังเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดี รองประธานาธิบดีสหรัฐได้ไปกล่าวปราศัยกับกลุ่มนักธุรกิจอเมริกันในกรุงปักกิ่ง

รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่า การประกาศอย่างฉับพลันเมื่อเร็วๆนี้ของจีนในเรื่องการจัดตั้งเขตป้องกันตนเองทางอากาศที่ต้องมีการระบุตัวนั้น ทำให้เกิดความหวั่นวิตกกันทั่วภูมิภาค และในการพบหารือกับประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน ก็ได้กล่าวย้ำถึงจุดยืนที่มั่นคงและความคาดหมายของสหรัฐ

แต่รองประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าความแตกต่างระหว่างสหรัฐกับจีนนั้น มีมากกว่าประเด็นเรื่องความมั่นคง รวมทั้งเรื่องการปฏิบัติของจีนต่อนักข่าวอเมริกันด้วย อย่างไรก็ตาม รองประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐให้ความเห็นว่า จีนจะเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และมีนวัตกรรมมากขึ้น ถ้าจีนเคารพในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกล่าวต่อไปว่า ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐมีความสลับซับซ้อน และมีความแตกต่างระหว่างกันอย่างแท้จริง ก็ไม่จำเป็นว่าจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกันไม่ได้

รองประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐกล่าวว่า วิถีทางเดียวที่จะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ได้ในอนาคต ก็ด้วยความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และแต่ละฝ่ายบริหารจัดการความแตกต่างเหล่านี้อย่างได้ผล และว่าสหรัฐไม่เคยทำเช่นนี้มาก่อน และยอมรับว่าจะเป็นเรื่องยากทีเดียว

รองประธานาธิบดีของสหรัฐได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนเมื่อวันพุธเป็นเวลานานถึง 5 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่า ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนได้แสดงความคิดเห็นของจีนในเรื่องเขตการป้องกันตนเองทางอากาศ รวมทั้งเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในภูมิภาคไว้อย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวย้ำว่า สหรัฐและจีนกำลังร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในฐานะประเทศมหาอำนาจ ที่มีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน ลักษณะของความร่วมมือนี้ คือการแข่งขันระหว่างกันอย่างแข็งขันและจริงใจ ซึ่งแตกต่างจากความขัดแย้ง และว่า ตามความเป็นจริงแล้ว จีนและสหรัฐมีผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องความมั่นคง เพราะภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกที่มั่นคงและสันติ ช่วยให้ทั้งภูมิภาคเจริญเติบโตได้ทางเศรษฐกิจ

ต่อคำถามที่ว่า จีนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคำแนะนำของรองประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า ผู้นำของทั้งสองประเทศมีความเห็นร่วมกันว่า ควรส่งเสริมให้มีการสนทนาและการสื่อสารติดต่อระหว่างกันให้มากขึ้น
XS
SM
MD
LG