ลิ้งค์เชื่อมต่อ

มลภาวะในอากาศจากการใช้ถ่านหินทำให้ชาวจีนอายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 5 ปี


รายงานของธนาคารโลกประมาณว่ามีชาวจีนราว 350,000 ถึง 400,000 คนเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรทุกปีจากมลภาวะนี้

รายงานของคณะนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐฯ อิสราเอล และจีนซึ่งอาศัยข้อมูลด้านสุขภาพและมลภาวะของทางการจีนระบุว่า นโยบายการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานและเพื่อสร้างความร้อนในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนเหนือของจีนที่อยู่เหนือแม่น้ำ Huai ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์เหนือ-ใต้ของประเทศ ทำให้ชาวจีนในพื้นที่ส่วนเหนือของแม่น้ำนี้มีอายุสั้นกว่าชาวจีนทางด้านใต้ราวห้าปีครึ่งโดยเฉลี่ย จากการเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจ

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ The Proceeding of National Academy of Sciences ฉบับนี้ชี้ว่า มลภาวะจากการใช้ถ่านหินอย่างมากทางตอนเหนือของจีนทำให้มีระดับเขม่า ควัน และฝุ่นผงในอากาศมากกว่าทางตอนใต้ถึง 55 % และมลภาวะในอากาศที่เกินระดับ 100 ไมโครกรัมต่อหนึ่งลูกบาศ์กเมตรจะลดช่วงชีวิตให้สั้นลงราว 3 ปีและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตขึ้น 14 %

เมื่อเดือนมิถุนายน กระทรวงสิ่งแวดล้อมของจีนเปิดเผยว่ามีเมืองใหญ่ต่างๆ เพียง 27 เมืองเท่านั้นจากทั้งหมด 113 เมืองในประเทศจีนซึ่งคุณภาพของอากาศได้ระดับมาตรฐานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา และรายงานของธนาคารโลกเมื่อปี 2550 ก็ประมาณว่ามีชาวจีนราว 350,000 ถึง 400,000 คนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรทุกปีจากปัญหามลภาวะนี้
XS
SM
MD
LG