ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การหาวเป็นพฤติกรรมที่ติดต่อกันได้โดยเฉพาะระหว่างคนใกล้ชิด


ผลการศึกษาซึ่งเคยมีมาก่อนหน้านี้ระบุว่าการหาวมักเป็นพฤติกรรมที่ติดต่อหรือทำตามกันได้ โดยเฉพาะระหว่างคนที่รู้จักกันดีหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน แต่โดยทั่วไปแล้วราวครึ่งหนึ่งของคนเรามักจะหาวตามเมื่อเห็นคนอื่นหาว นักวิทยาศาสตร์อธิบายเหตุผลของเรื่องนี้ว่ามาจากระดับของความสามารถในการหยั่งรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น หรือ Empathy คือคนที่มี Empathy ในระดับสูงมักจะหาวตามเมื่อเห็นผู้อื่นหาว นักวิจัยยังได้ศึกษาเรื่องการหาวตามมนุษย์ในกลุ่มลิงชิมแปนซี และพบว่าลิงชิมแปนซีจะตอบสนองต่อการหาวเมื่อมีอายุได้อย่างน้อย 5 ปี ส่วนในมนุษย์เองนั้นเด็กเล็กจะเริ่มหาวตามเมื่ออายุราว 4 ปี ซึ่งแสดงถึงการเริ่มพัฒนาความสามารถในการหยั่งรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นนั่นเอง
XS
SM
MD
LG