ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักรณรงค์วัยเด็กร่วมเสนอความเห็นในการจัดทำกฏบัตรของเด็กว่าด้วยการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่อที่ประชุมเรื่องนี้ที่นครเจนีวา


นักรณรงค์วัยเด็กร่วมเสนอความเห็นในการจัดทำกฏบัตรของเด็กว่าด้วยการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่อที่ประชุมเรื่องนี้ที่นครเจนีวา

ที่นครเจนีวา นักรณรงค์วัยเด็กร่วมการประชุมเรื่องการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และเสนอความเห็นในการจัดทำกฏบัตรของเด็กว่าด้วยเรื่องนี้ ความคิดเห็นเหล่านั้นรวบรวมจากเด็กมากกว่า 600 คนใน 21 ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ซึ่งเด็ก ๆ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบที่ภัยพิบัติต่าง ๆ จะมีต่อชีวิตเด็ก ๆ ทูตสันถวไมตรีของกองทุนเด็กสหประชาชาติ กล่าวว่า ความพร้อมรับสถานการณ์เป็นเรื่องสำคัญในการลดความเสี่ยงดังกล่าว

ที่นครเจนีวา นักรณรงค์วัยเด็กร่วมการประชุมเรื่องการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และเสนอความเห็นในการจัดทำกฏบัตรของเด็กว่าด้วยเรื่องนี้ ความคิดเห็นเหล่านั้นรวบรวมจากเด็กมากกว่า 600 คนใน 21 ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ซึ่งเด็กๆ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบที่ภัยพิบัติต่างๆ จะมีต่อชีวิตเด็กๆ

ตามรายงานของสหประชาชาตินั้น ราวครึ่งหนึ่งของผู้ประสบภัยหรือเสียชีวิตเพราะภัยธรรมชาติร้ายแรงเป็นเด็ก ปีหนึ่งๆ ประมาณว่ามีเด็กราว 175 ล้านคนถูกกระทบกระเทือนจากภัยพิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพภูมิอากาศ และจำนวนดังกล่าวอาจสูงขึ้นขณะที่ถัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น

Agnes Chang ทูตสันถวไมตรีของกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือ UNICEF กล่าวต่อที่ประชุมว่า ความพร้อมรับสถานการณ์เป็นเรื่องสำคัญในการลดความเสี่ยงดังกล่าว เธอยกเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม เทียบกับแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนในจีนเมื่อปี 2551 เธอกล่าวว่า ใน 3 เขตที่ถูกกระทบกระเทือนมากที่สุดจากภัยพิบัติในญี่ปุ่นนั้น มีเด็กเสียชีวิตและหายไปรวมราว 580 คน เด็กส่วนใหญ่รอดชีวิตเพราะสึนามิเกิดขณะที่พวกเขาอยู่ที่โรงเรียน เหตุสำคัญที่เด็กรอดชีวิต คือโครงสร้างของโรงเรียนมั่นคงปลอดภัย และโรงเรียนมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ เธอกล่าวว่า ในญี่ปุ่น มีการฝึกซ้อมรับสถานการณ์เป็นประจำสม่ำเสมอที่โรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และ มีคู่มือชี้แจงสิ่งที่ควรปฏิบัติ ส่วนในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจีนเมื่อปี 2551 นั้น มีเด็กเสียชีวิตมากกว่า 9,000 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เป็นเพราะโครงสร้างของโรงเรียนในเขตนั้นไม่ได้มาตรฐาน

Tricia นักรณรงค์วัยเด็กจากฟิลิปปินส์ซึ่งมักเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรง กล่าวในการประชุมรอบพิเศษว่า เด็ก ๆ สามารถทำอะไรๆ ได้มากมายในการลดความเสี่ยงและช่วยชีวิต เธอกล่าวว่าการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญในการกระตุ้นให้เด็กๆ ตื่นตัวตระหนักรู้ และจะต้องให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องปฏิบัติและการในการตอบสนองรับมือภัยพิบัติต่างๆ และความเห็นของเด็กๆ ควรได้รับการรับฟัง

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG