ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กอาจทำนายได้ถึงสุขภาพและโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต


ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กอาจทำนายได้ถึงสุขภาพและโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต
ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กอาจทำนายได้ถึงสุขภาพและโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต

รายงานการวิจัยชิ้นใหม่ในนิวซีแลนด์ระบุว่า เด็กที่มีปัญหาในการควบคุมตนเองอาจมีโอกาสที่จะมีสุขภาพไม่ดี มีปัญหาด้านการเงิน หรือแม้แต่มีประวัติอาชญากรรมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มากกว่าเด็กที่ควบคุมตนเองได้ดีกว่า

นักวิจัยศึกษาพฤติกรรมเด็กเล็กวัย 3-10 ขวบในนิวซีแลนด์จำนวน 1 พันคนเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสิบปี โดยเน้นการศึกษาเรื่องการควบคุมตนเองโดยเฉพาะ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเด็กเหล่านั้นตฺบโตเป็นผู้ใหญ่วัย 30 กว่าปี เด็กที่มีปัญหาในการควบคุมตนเองจะมีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านการเงินและประวัติอาชญากรรม มากกว่าเด็กที่ควบคุมตนเองได้ดี

คุณ Terrie Moffitt นักวิจัยมหาวิทยาลัย Duke กล่าวว่าเด็กที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ำที่สุด มีแนวโน้มเกิดปัญหาการเงินและปัญหาสุขภาพมากที่สุด รวมถึงมีประวัติอาชญากรรมและมีโอกาสสูงที่จะหย่าร้างหรือมีรายได้ต่ำเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

นักวิจัยผู้นี้บอกด้วยว่าเด็กวัยก่อนเข้าเรียนที่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ดีกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนั้น มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนให้สามารุควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้น และจะสามารถพัฒนาสุขภาพการสุขภาพจิต และสถานะการเงินให้ดีขึ้นได้ในช่วง 30 ปีต่อมา

รายงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมเด็กแต่ละคนจึงควบคุมตนเองได้ดีไม่เท่ากัน แต่น่าจะเป็นเพราะพฤติกรรมการเรียนรู้ในวัยเด็กมากกว่าอิทธิพลจากพันธุกรรม หรือาจกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวมีส่วนสำคัญต่อความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กวัย 3-10 ขวบ เช่นถ้าผู้ปกครองควบคุมตนเองได้ไม่ดี สุขภาพไม่ดี รายได้ต่ำหรือหย่าร้าง ก็มีโอกาสสูงที่ลูกๆจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเติบโตขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณ Moffitt ชี้ว่าข่าวดีก็คือ ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กๆเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่โรงเรียน

รายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science


XS
SM
MD
LG