ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การแรงงานสากลเปิดเผยว่าเอเชียแปซิฟิคเป็นแหล่งที่พบการใช้แรงงานเด็กที่มากที่สุดในโลก


องค์การแรงงานสากล หรือ International Labor Organization (ILO) เปิดเผยว่าเอเชียแปซิฟิคเป็นแหล่งที่พบการใช้แรงงานเด็กที่มากที่สุดในโลก ในภูมิภาคนี้มีแรงงานเด็ก 77 ล้านคนจากทั้งหมด 168 ล้านคนทั่วโลก

ILO เปิดเผยอีกด้วยว่า นอกจากนั้นมีเด็กมากกว่า 30 ล้านคนจากจำนวนดังกล่าวที่ถูกใช้แรงงานในสภาพที่เป็นอันตรายและมีผลเสียต่อการพัฒนาด้านศีลธรรมของเด็กเหล่านั้น

Simrin Singh ตัวแทนจาก ILO กล่าวว่า ภาคเกษตรเป็นแหล่งใช้แรงงานเด็กมากที่สุด ในเอเชียแปซิฟิค อย่างไรก็ตามพบว่าในประเทศที่มีรายได้ปานกลางเช่น อินโดนีเซียมีการใช้แรงงานเด็กในภาคการผลิตและภาคบริการจำนวนมากด้วย

เธอบอกว่า แรงงานประเภทที่เก็บข้อมูลได้ยากคือที่ถูกใช้แรงงานตามบ้าน เพราะกลุ่มนี้ไม่เป็นที่พบเห็นในที่สาธารณะได้ง่ายๆ

แม้ว่ามีบางประเทศที่ปรับนโยบายและรับรู้ปัญหามากขึ้น เช่น จีน อินเดียและฟิลิปปินส์ แต่ยังมีงานต้องทำต่อเนื่องอีกมาก เพราะการแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จต้องมีการให้การศึษาแก่ประชาชน การให้เกราะคุ้นกันทางสังคมแก่กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งการปฏิรูปตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุงค่าแรงและสิทธิคนงานด้วย

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Ron Corben/เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG