ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์กรไม่แสวงหากำไรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ทุรกันดาร


Right To Clean Water
Right To Clean Water

“Charity: Water” เปิดเผยโครงการนี้เนื่องในวันน้ำโลก หรือ World Water Day วันที่ 22 มีนาคม

ในโอกาสวันน้ำโลก หรือ World Water Day วันที่ 22 มีนาคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในนิวยอร์ก ชื่อ “Charity: Water” พยายามใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมาช่วยในการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนในเขตชนบทห่างไกล

Charity: Water เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดหาแหล่งน้ำในประเทศต่างๆ ซึ่งมีมากกว่า 17,000 โครงการ แล้วบรรจุตำแหน่งลงในแผนที่ดิจิตัลของ Google

จากนั้นได้ติดเซนเซอร์ไว้ที่แหล่งน้ำแต่ละแห่งนั้น เพื่อตรวจดูว่ามีการใช้น้ำจากแหล่งนั้นไปมากน้อยแค่ไหน ในช่วงเวลาใดบ้าง

Charity: Water บอกว่าข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการตัดสินใจได้ว่า จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมบ่อน้ำที่ไหนบ้างหรือไม่ และมีน้ำเพียงพอสำหรับชุมชนนั้นๆมากน้อยแค่ไหน

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

XS
SM
MD
LG