ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณชาญยุทธ อุตตมากร เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการทำงานที่สำนักงานอัยการพิเศษ ด้านการปราบปรามยาเสพติดของนครนิวยอร์ค


สัมภาษณ์คุณชาญยุทธ อุตตมากร เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการทำงานที่สำนักงานอัยการพิเศษ ด้านการปราบปรามยาเสพติดของนครนิวยอร์ค

คุณชาญยุทธ อุตตมากร เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี ข่าวสารข้อมูล สำนักงานอัยการพิเศษ ด้านการปราบปรามยาเสพติดของนครนิวยอร์ค คุณชาญยุทธอธิบายถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการพิเศษ ด้านการปราบปรามยาเสพติดของนครนิวยอร์ค ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG