ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการศึกษาชี้ว่า CEO ชายที่เสียงทุ้มต่ำมักได้ค่าตอบแทนจากการทำงานมากกว่า


คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย Duke และมหาวิทยาลัย University of California San Diego สำรวจระดับเสียงของ CEO เพศชายของบริษัทมหาชน 792 แห่ง และพบตัวเลขเฉลี่ยว่าระดับเสียงของผู้บริหารเหล่านี้อยู่ที่ 125.5 Hz. ได้ค่าตอบแทน 37 ล้านดอลลาร์ต่อปี และมีอายุราว 56 ปี แต่สำหรับ CEO ซึ่งมีระดับเสียงทุ้มต่ำกว่านี้จะทำรายได้มากกว่าโดยเฉลี่ยราว 188,000 ดอลลาร์ และบริษัทที่ตนบริหารจะมีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่าราว 440 ล้านดอลลาร์ด้วย อย่างไรก็ตามระดับเสียงที่ต่ำไม่สร้างความแตกต่างสำหรับ CEO เพศหญิง เพราะสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพศหญิงนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าคือพลังของเสียงซึ่งช่วยสร้างแรงดลใจ

ผู้ทำการวิจัยเรื่องนี้เตือนว่าระดับเสียงไม่ได้เป็นสาเหตุที่มาของความสำเร็จทางธุรกิจของ CEO ดังกล่าว แต่เป็นเพียงความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านหนึ่งเท่านั้น รายงานชิ้นนี้จะตีพิมพ์ในวารสาร Evolution & Human Behavior ของสหรัฐฯ
XS
SM
MD
LG