ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐฯ รณรงค์หยุดการใช้ยาปฏิชีวนะแบบไม่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการดื้อยา


สหรัฐฯ รณรงค์หยุดการใช้ยาปฏิชีวนะแบบไม่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการดื้อยา

หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐฯจัดโครงการรณรงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะในทางที่ผิดเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ผู้ปกครองของเด็กๆ และผู้ที่ซื้อยารับประทาน เพราะการใช้ยาปฏิชีวนะแบบไม่จำเป็นอาจนำไปสู่อาการดื้อยา

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ หรือที่เรียกว่า CDC จัดโคงการรณรงค์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนให้เป็นสัปดาห์แห่งการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างฉลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลี่ยงการใช้ยาที่มีฤทธิ์รุนแรงชนิดนี้แบบผิดๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่นการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะของแพทย์เพื่อรักษาอาการอื่นๆมากกว่าจะใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียหรือฆ่าเชื้อโรคในร่างกาย รวมไปถึงการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาตามกำหนดของชนิดยา

แพทย์หญิง Lauri Hicks ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ของโครงการรณรงค์ดังกล่าว บอกว่า การสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จากสาเหตุหลายประการ และหลายครั้งพบว่าเกิดจากความกังวลของแพทย์ว่าจะวินิจฉัยอาการผิดพลาด หรือจากความคาดหวังและเรียกร้องของผู้ป่วย เป็นต้น

การรับประทานยาปฏิชีวะแบบผิดๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้หากไม่มีการกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นหลายๆประเทศจึงจำเป็นต้องจำกัดการหาซื้อยาปฏิชีวนะภายใต้ใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น แต่ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯบอกว่าในความเป็นจริงแล้วกลับทำไม่ได้ทุกที่

แพทย์หญิงฮิกส์ ยอมรับว่า ในบางแห่งยาปฏิชีวนะสามารถหาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนักที่จะใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อโดยไร้การควบคุม

ข้อมูลจากศูนย์ฯ ระบุว่า ในแต่ละปีผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในอเมริการาวครึ่งหนึ่งได้รับการสั่งจ่ายยาแบบไม่จำเป็น คิดเป็นความสูญเปล่ามูลค่ามากกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะเดียวกันการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปแบบนี้ได้นำไปสู่อาการดื้อยาของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคในร่างกาย จนทำให้นับวันผู้ป่วยต้องใช้ยาที่แรงขึ้น มีราคาแพงมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นในบางครั้งอาการดื้อยาก็ลุกลามไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่มีตัวยาชนิดไหนอีกแล้วที่จะรักษาได้ ซึ่งเท่ากับอันตรายที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่จำเป็นต้องพึ่งพายาปฏิชีวนะ

การรณรงค์ในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสหรัฐฯครั้งนี้ จัดขึ้นควบคู่ไปกับที่ยุโรปและแคนาดา เพื่อเน้นย้ำให้นานาประเทศได้มองเห็นภัยคุกคามจากการใช้ยาแบบผิดๆ

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโครงการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ ย้ำว่า เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่ดื้อยาสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องเขตแดน หรือประเทศ เช่นเดียวกับโอกาสที่เชื้อโรคจะติดไปกับเครื่องบินก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป ดังนั้นอาการดื้อยาจึงสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ และไปที่ไหนก็ได้ทุกที่ในโลก

หากต้องการอ่านรายละเอียดวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างฉลาด ในระดับที่เพียงพอต่อการรักษาและไม่ทำให้มีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้น ติดตามได้จากเวบไซท์ของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสหรัฐ หรือ CDC.gov-slash-getsmart

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG