ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วันอาทิตย์ปลอดรถยนต์ที่ถนนสายหลักกลางกรุงจาการ์ตาทำให้ชาวเมืองมีความหวังว่า จะสามารถช่วยให้เมืองน่าอยู่ขึ้นได้


วันอาทิตย์ปลอดรถยนต์ที่ถนนสายหลักกลางกรุงจาการ์ตาทำให้ชาวเมืองมีความหวังว่า จะสามารถช่วยให้เมืองน่าอยู่ขึ้นได้
วันอาทิตย์ปลอดรถยนต์ที่ถนนสายหลักกลางกรุงจาการ์ตาทำให้ชาวเมืองมีความหวังว่า จะสามารถช่วยให้เมืองน่าอยู่ขึ้นได้

โครงการวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์ที่ถนนสายหลักกลางกรุงจาการ์ตากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นและทำให้มีความหวังกันว่าจะช่วยให้เมืองนี้น่าอยู่ขึ้น แนวความคิดวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์กำลังขยายตัวออกไปยังเมืองใหญ่อื่น ๆ ในอินโดนีเซียด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะที่เจ้าหน้าที่กรุงจาการ์ตากล่าวว่า โครงการนี้ช่วยลดมลภาวะ แต่ผู้สันทัดกรณีบางคนยังแคลงใจและกล่าวว่า แม้โครงการวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์จะเป็นแนวความคิดที่ดีน่าสนใจ แต่ยังไม่ดีพอที่จะมีผลกระทบมากนักในเมืองใหญ่อย่างอย่างกรุงจาการ์ตา และเห็นว่า การปิดถนนสายหลักเดือนละสองวัน ไม่อาจจะแก้ปัญหามลภาวะในเมืองใหญ่ซึ่งมีรถยนต์ใหม่และมอเตอร์ไซค์ลใหม่ออกมาเพิ่มวันละหลายพันคันได้ ผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยทารูมันนาการากล่าวว่า การที่จะลดมลภาวะในเมืองใหญ่อย่างนี้ได้ จำเป็นจะต้องชักชวนให้ประชาชนหยุดขับรถและหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนกันให้มากขึ้น

ปกติแล้ว ถนนสายหลักกลางกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย จะมีรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ล แออัด การจราจรติดขัด เสียงอีกทึกอยู่แทบทุกวัน แต่ในวันอาทิตย์ 2 วัน ในแต่ละเดือน จะมีเฉพาะยวดยานพาหนะที่ใช้กำลังคนขับเคลื่อนเท่านั้นที่จะใช้ใช้ถนนสายหลักนี้ได้

โครงการวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์ดังกล่าว เริ่มมาหลายปีแล้วและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น จากที่เคยมีวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์เดือนหนึ่งวัน ตอนนี้เพิ่มเป็นเดือนละ 2 วัน มีคนหลายพันออกมาขี่จักรยานกันที่ถนนกลางเมือง ทั้งนักขี่จักรยานแบบจริงจัง และขี่เล่น ๆ และเด็ก ๆ ที่หัดขี่เป็นครั้งแรก แล้วยังมีเด็กวัยรุ่นออกมาเล่น Roller Skates ด้วย รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้แล่นบนถนนสายหลักนี้ได้ คือ รถโดยสารประจำทางเท่านั้น ถนนสายหลักสำหรับวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์กลายเป็นสถานที่ที่คนมาดูกันและกัน

แนวความคิดวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์กำลังขยายตัวออกไปยังเมืองใหญ่อื่น ๆ ในอินโดนีเซียด้วย แต่สำหรับนักขี่จักรยานแบบจริงจังแล้ว หลายคนออกจะรู้สึกรำคาญ เพราะมีคนออกมากันเยอะ การขับขี่ไม่สะดวก และเห็นว่า นักขี่จักรยานสมัครเล่นไม่ค่อยมีวินัย

เจ้าหน้าที่กรุงจาการ์ตากล่าวว่า โครงการนี้ช่วยลดมลภาวะ แต่ผู้สันทัดกรณีบางคนยังแคลงใจและกล่าวว่า แม้โครงการวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์จะเป็นแนวความคิดที่ดีน่าสนใจ แต่ยังไม่ดีพอที่จะมีผลกระทบมากนักในเมืองใหญ่อย่างอย่างกรุงจาการ์ตา และเห็นว่า การปิดถนนสายหลักเดือนละสองวัน ไม่อาจจะแก้ปัญหามลภาวะในเมืองใหญ่ซึ่งมีรถยนต์ใหม่และมอเตอร์ไซค์ลใหม่ออกมาเพิ่มวันละหลายพันคันได้ ผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยทารูมันนาการากล่าวว่า การที่จะลดมลภาวะในเมืองใหญ่อย่างนี้ได้ จำเป็นจะต้องชักชวนให้ประชาชนหยุดขับรถและหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนกันให้มากขึ้น

กรุงจาการ์ตาซึ่งมีประชากรมากกว่า 9 ล้านคน ตอนนี้มีรถประจำทางอยู่ 10 กว่าสาย รวมแล้วมีขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารเพียงวันละ 500,000 คนเท่านั้น และระบบรถไฟใต้ดินสำหรับกรุงจาการ์ตาก็ยังอยู่ในขั้นวางแผน

อย่างไรก็ตาม โครงการวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์ก็ยังทำให้หลายคนเห็นว่า กรุงจาการ์ตาสามารถอยู่ได้โดยใช้จักรยานให้มากขึ้น บางคนบอกว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาวกรุงจาการ์ตาอยากให้มีให้เป็นในอนาคต คือ มีการใช้จักรยานมากขึ้นและใช้รถยนต์น้อยลง ซึ่งจะทำให้เมืองมีสภาพดีขึ้น มลภาวะน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ขณะที่การจราจรติดขัดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในกรุงจาการ์ตานั้น การมีวันอาทิตย์ปลอดรถยนต์ ก็ยังช่วยให้มีความรู้สึกดีขึ้นได้บ้าง

XS
SM
MD
LG